19th Ave New York, NY 95822, USA
Loading Events

« All Events

Community of Practice Tygron 2023: Durf te verbinden

November 20 @ 10:30 - 16:30

Op 20 November 2023 staat de Community of Practice voor en door gebruikers van het Tygron Platform op het programma op locatie bij de Hogeschool Rotterdam.

Op het programma staan presentaties van verschillende Tygron gebruikers en natuurlijk geven we ook een doorkijk naar de nieuwste ontwikkelingen en de LTS 2024.

10:30 – 12:00         Quickstart

12:00 – 12:30        Lunch

13:15 – 16:00

Breakout sessions

Gezonde gebiedsontwikkeling

(zaal 1, max 40 deelnemers)

Water

(zaal 2, max 40 deelnemers)

Klimaatadaptatie

(zaal 3, max 40 deelnemers)

Technische sessies/Practicum
(zaal 4, max 40 deelnemers)

13:15 – 13:50

Gezonde Gebiedsontwikkeling (GGO) Digital Twin

Luc de Horde (Provincie Utrecht)

De Watersysteem Toets van Waterschap Vallei en Veluwe

Harmen van der Werfhorst (Waterschap Vallei en Veluwe) en Maxim Knepflé (Tygron)

14:00 – 14:40

De GGO Digital Twin in de praktijk

Huug Meijer (Gemeente Amersfoort), Luc de Horde (Provincie Utrecht), Sanne Botterweg (UrbanSync).

Arcadis en Tygron berekenen gevolgen damdoorbraak Oekraïne

Bas Agerbeek  (Arcadis) en Maxim Knepfle (Tygron)

Regionale klimaatmodellering

Len Geisler (TAUW)

14:40 – 15:10

Pauze

15:10 – 15:50

Maak uw eigen GGO Digital Twin

Hans van den Bosch (Provincie Utrecht),  Per Prins (UrbanSync) en Rudolf Koster (Tygron)

Geautomatiseerd keringen normeren en data verwerken bij Waternet

Joris Westenend (Waternet) en Erica Caverzam Barbosa (Waternet) 

De Klimaatwijk; meer leren en kennis uitwisselen

Adriaan Dekkers (Buro Regen&Water)

16:00

Gezamenlijke afsluiting

16:30

Borrel

Aanmelden

  Ik neem deel aan quickstart (max. 25 deelnemers)*

  Ik lunch mee*

  Ik ben bij de borrel*

  Uitgebreid programma

  10.30 – 12.00 Tygron Quickstart. Max 25 deelnemers

  Heeft u via uw organisatie wel de beschikking over Tygron maar heeft u er nog nooit mee gewerkt? Meld u zich dan aan voor onze quickstart.

  Tijdens deze sessie leert u omgaan met de basisuitgangspunten van het Platform, zoals het aanmaken van een eigen project en het uitvoeren van een eerste berekening zoals voor water en hittestress.  Gedurende de rest van de middag kunt u op specifieke onderwerpen nog verdiepende technische sessies volgen.

  Bent uw medewerker bij een gemeente, provincie of waterschap en mocht u willen deelnemen aan deze sessie, maar nog geen toegang hebben tot het Tygron Platform, neem dan contact met ons op via info@tygron.com. We kunnen u voorzien van een proef-account voor 1 maand.

  Let op: bring your own laptop

  https://support.tygron.com/wiki/Requirements

  12.30 – 13.00 Welkom en opening

  • Welkomstwoord door Andy Bruins, Docent van de Hogeschool Rotterdam. Andy deelt zijn ervaringen met het inzetten van het Tygron Platform in het onderwijs.
  • Guus Wijfje, gebiedsontwikkelaar en stedenbouwkundige bij Heijmans, geeft zijn visie op de toekomst van integrale gebiedsontwikkeling.

  13:15 – 16:00 Breakout sessions

  Zaal 1. Thema Gezonde Gebiedsontwikkeling Max 40 deelnemers per sessie.

  Tijdsblok 1. 13:15 – 13:50

  Titel: Gezonde Gebiedsontwikkeling (GGO) Digital Twin

  Wie: Luc de Horde (Provincie Utrecht)

  Korte beschrijving: De provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse gemeenten met het instrument “de Gezonde Gebiedsontwikkeling (GGO) Digital Twin” die thema’s als geluidsoverlast, luchtkwaliteit en groen in de wijk inzichtelijk maakt. Het instrument voor de gezonde leefomgeving is inmiddels beschikbaar voor externen in het Tygron platform. Voor meer informatie, zie hier:

  https://gezondstedelijklevenhub.nl/nieuws-en-agenda/nieuws/duplicaat-van-samen-meten-utrecht-zoekt-nieuwe-tel.html

  Tijdsblok 2. 14:00 – 14:40

  Titel: de GGO Digital Twin in de praktijk

  Wie: Huug Meijer (Gemeente Amersfoort), Luc de Horde (Provincie Utrecht), Sanne Botterweg (UrbanSync).

  Korte beschrijving: Onder leiding van Sanne Botterweg gaan we in gesprek met gemeentes, provincies en consultants: hoe is het instrument GGO Digital Twin in te zetten? Wie kan welke rol nemen?

  De gemeente Amersfoort heeft al ervaring opgedaan met het instrument GGO Digital Twin. Huug Meijer vertelt over deze ervaring en gaat in op aspecten als: welk voordeel biedt het instrument gemeentes? Hoe organiseer je de inzet, waar zitten valkuilen en hoe voorkom je dat deze de inzet belemmeren?’

  Tijdsblok 3. 15:10 – 15:50

  Titel: Maak uw eigen GGO Digital Twin

  Wie: Hans van den Bosch (Provincie Utrecht),  Per Prins (UrbanSync) en Rudolf Koster (Tygron)

  Korte beschrijving: Laad uw eigen project in, en werk met de indicatoren voor gezonde gebiedsontwikkeling van de Provincie Utrecht. Onder begeleiding van experts kunt u direct aan de slag met het berekenen en beoordelen van uw gebied op het gebied van gezondheid en milieu.

  Mocht u willen deelnemen aan deze sessie, maar nog geen toegang hebben tot het Tygron Platform, neem dan contact met ons op via info@tygron.com. We kunnen u voorzien van een proef-account voor 1 maand. We adviseren wel om in dat geval ook deel te hebben genomen aan de Quickstart-sessie die plaatsvindt van 10.30 – 12.00

  Let op: bring your own laptop

  Zaal 2. Thema Water. Let op, max 40 deelnemers per sessie.

  Tijdsblok 1. 13:15 – 13:50

  Titel: De Watersysteem Toets van Waterschap Vallei en Veluwe

  Wie: Harmen van der Werfhorst (Waterschap Vallei en Veluwe) en Maxim Knepflé (Tygron)

  Korte beschrijving: Vallei en Veluwe werkt ter ondersteuning van de Watersysteem Toets aan een model dat het gedrag van extreme neerslag en grondwateraanvulling beter en gedetailleerder kan simuleren, met als gevolg een verbeterde aanpak tegen droogte. Hiervoor zijn verschillende verbeteringen aan de Tygron Watermodule doorgevoerd.

  Harmen vertelt over nut en noodzaak van zowel de Watersysteem Toets als zijn eerste ervaringen met de Tygron Watermodule hiervoor.

  Maxim Knepflé vertelt over de verbeteringen aan de Tygron Watermodule die zijn doorgevoerd om dit mogelijk te maken.

  Tijdsblok 2. 14:00 – 14:40

  Titel:  Arcadis en Tygron berekenen gevolgen damdoorbraak Oekraïne

  Wie: Bas Agerbeek  (Arcadis) en Maxim Knepfle (Tygron)

  Korte beschrijving: 6 juni 2023, Khakhova dam in Ukraine faalt in de ochtend. Binnen een paar uur nadat de dam was doorgebroken hebben experts van Arcadis en Tygron de doorbraak gesimuleerd en voorspellingen van de overstroming gepubliceerd; hoe de komende dagen de situatie is in de gebieden, ook hoe het zal leeglopen, hoelang water waar zal blijven staan. Tijdens deze sessie demonstreren we de gebruikte methodes en gaan met elkaar in gesprek over welke lessen te leren zijn uit deze situatie, voor zowel de modelleur, als voor crisis organisaties. Meer info: https://www.tygron.com/blog/2023/06/09/khakhova-dam-break-simulation/

  Bas Agerbeek vertelt over het model en de impact die het model heeft gemaakt en welke nieuwe inzichten het heeft opgeleverd.

  Maxim Knepflé vertelt welke technische verbeteringen zijn doorgevoerd aan de Tygron Watermodel.

  Tijdsblok 3. 15:10 – 15:50

  Titel: Geautomatiseerd keringen normeren en data verwerken bij Waternet

  Wie: Joris Westenend (Waternet) en Erica Caverzam Barbosa (Waternet) 

  Korte beschrijving: In navolging op Waterschap Vechtstromen gaat Waternet voor al zijn regionale keringen met Tygron doorbraakberekeningen uitvoeren. Dat zullen er 2.000+ zijn. Met de resultaten bouwen we een nieuwe bibliotheek met inundaties die intern door al onze collega’s kan worden geraadpleegd. Een deel van de resultaten maakt onderdeel uit van onze ROR3 levering aan de provincie en mede met deze resultaten bepalen we de normeringsklasse waaraan (wij vinden dat) de kering moet voldoen.

  De provincie stelt deze norm uiteindelijk vast. We gaan in deze analyse een stap verder dan onze eerdere bibliotheek met overstromingsberekeningen. We willen inzichtelijk maken welke onzekerheidsmarge rondom het bresdebiet zit, en daarmee met welke modelmarge rondom het inundatieresultaat rekening moet worden gehouden. Verder hebben we voor ons werkbare keuzes gemaakt hoe we met het berekenen van het bresdebiet omgaan.

  Voor meer informatie over de aanpak van Waterschap Vechtstromen, 

  https://www.tygron.com/blog/2023/06/20/keringen-normeren-met-behulp-van-een-supercomputer/

  Zaal 3. Thema Klimaatadaptatie

  Tijdsblok 1. 13:15 – 13:50

  Titel: Rotterdams beleid voor hittestress en groen in het Tygron Platform

  Wie: Eduard Schoor (gemeente Rotterdam)

  Korte beschrijving: Het Tygron Platform speelt meer en meer een essentiële rol bij klimaatadaptatie. Eduard Schoor van de Gemeente Rotterdam laat zien hoe de gemeente het beleid rondom hittestress en groen integraal analyseert met het Tygron Platform.

  Tijdsblok 2. 14:00 – 14:40

  Titel: Regionale klimaatmodellering

  Wie: Len Geisler (TAUW)

  Korte beschrijving: Met de GPUs van Tygron hebben we als TAUW meerdere regionale integrale klimaatstresstesten uitgevoerd voor hele provincies, zoals Drenthe, Zeeland en Cuxhaven (Duitsland). Hierin komen integraal de aspecten van wateroverlast, hittestress, waterveiligheid, droogte en impact analyses samen.

  Dit brengt tegelijk een hele andere werkwijze met zich mee waarbij alles met API, FME, viewers, datascience en Webservices gaat in plaats van de alom bekende Tygron client. In dit verhaal zullen we jullie meenemen waar je op moet letten bij het in praktijk brengen van regionale stresstesten en hoe je samen met de klant de juiste keuzes kan maken voor een klimaatbestendige regio

  Tijdsblok 3. 15:10 – 15:50

  Titel: De Klimaatwijk; meer leren en kennis uitwisselen

  Wie: Adriaan Dekkers (Buro Regen&Water)

  Korte beschrijving: BOOT en Buro Regen&Water slaan, samen met andere partijen, de handen ineen om gezamenlijk de klimaatopgave te inventariseren en kwantificeren in de Klimaatwijk. Samen leren we en ontwikkelen we slimme oplossingen voor de klimaatuitdagingen waar we voor staan.

  In deze sessie wordt uitgelegd wat de Klimaatwijk is, wat u kunt verwachten en hoe u kunt meedoen.

  Voor meer informatie: https://klimaatwijk.nl/

  Zaal 4. Technische sessies/ Practicum.

  Let op. Voor deze sessies heeft u een eigen laptop en toegang tot het Tygron Platform nodig.

  Mocht u willen deelnemen aan (een van deze) sessies, maar nog geen toegang hebben tot het Tygron Platform, neem dan contact met ons op via info@tygron.com. We kunnen u voorzien van een proef-account voor 1 maand. We adviseren wel om in dat geval ook deel te hebben genomen aan de Quickstart-sessie die plaatsvindt van 10.30 – 12.00

  Hands-on workshops waarin deelnemers onder begeleiding van zeer ervaren Tygron-gebruikers aan een specifieke casus werken. Zo kunt u direct ervaren hoe het Platform kan worden toegepast in praktijksituaties. U kunt uw eigen laptop meenemen en direct zelf aan de slag en vragen stellen. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  Tijdsblok 1. 13:15 – 13:50

  Titel: Uw eigen Tygron project in een online 3D viewer

  Wie: Rudolf Koster (Tygron)

  Korte beschrijving: Samen met Rudolf Koster kunt U oefenen met de verschillende manieren waarop de Tygron 3D wereld bekeken, gekoppeld, en gedeeld kan worden. We gaan aan de slag met de web-gebaseerde 2D en nieuwe 3D viewer, en verkennen de mogelijkheden voor het delen van de wereld, de rekenopties, en de resultaten. Bovendien kan U deze resultaten gemakkelijk delen met collega’s, klanten, vrienden en familie.

  U gaat aan de slag met deze technologie:

  https://preview.tygron.com/web/3dmap.html?token=89000934EueTgpVCscv9zXqF3Z9mMj2R

  Tijdsblok 2. 14:00 – 14:40

  Titel: Laad een Stedenbouwkundig plan in Tygron

  Wie: Vincent van Diermen

  Korte beschrijving: In de stedenbouwkundige wereld is AutoCAD een onmiskenbaar begrip, waarin veel plannen en tekeningen hun vorm krijgen. We gaan gezamenlijk aan de slag met de nieuwe export- én importmogelijkheden van het Tygron Platform om de brug te slaan tussen AutoCAD en het Tygron Platform. Met de GeoPlugin functionaliteit is er bovendien een standaard vertaling tussen de stedenbouwkundige tekeningen en de rekenmodellen! Voor deze technische sessie is het handig als u de beschikking heeft over AutoCAD. Indien u geen autocad heeft, zullen we ervoor zorgen dat u een voorbeeld bestand heeft waarmee u kunt werken.

  Tijdsblok 3. 15:10 – 15:50

  Titel: Uw Tygron analyses in een PowerBI dashboard

  Wie: Frank Baars (Tygron)

  Korte beschrijving: PowerBI is een krachtig hulpmiddel om alle KPI, kaartlagen en analyses te verwerken in Dashboards. We gaan samen kijken naar de mogelijkheden die PowerBI biedt om snel en automatisch de resultaten uit een Tygron Platform berekening te duiden. Hierbij demonstreren we het koppelen van de standaard uitvoer mogelijkheden van het Tygron Platform aan PowerBI. Daarna wordt met de ingebouwde tools van PowerBI de data in verschillende vormen weergegeven, en gaan we centraal experimenteren met de verdere mogelijkheden.

  Let op. Voor deze technische sessies heeft u een eigen laptop en toegang tot het Tygron Platform nodig.

  Mocht u willen deelnemen aan (een van deze) sessies, maar nog geen toegang hebben tot het Tygron Platform, neem dan contact met ons op via info@tygron.com. We kunnen u voorzien van een proef-account voor 1 maand. We adviseren wel om in dat geval ook deel te hebben genomen aan de Quickstart-sessie die plaatsvindt van 10.30 – 12.00

  16:00

  Plenaire afsluiting: een terugblik op de dag met Andy Bruins en Guus Wijfje, en een doorkijk naar de doorontwikkelingen op de LTS 2024 door Maxim Knepflé.

  16:30 Borrel

  Details

  Date:
  November 20
  Time:
  10:30 - 16:30

  Organizer

  Tygron
  Email:
  info@tygron.com
  View Organizer Website

  Venue

  Hogeschool Rotterdam
  G.J. de Jonghweg 4
  Rotterdam, Zuid-Holland 3015GG Netherlands
  + Google Map
  View Venue Website
  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.