Webinar "Accelerate Your Engineering Simulations with the Tygron Platform." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Verslag Community of Practice Tygron 2023: Durf te verbinden

20/11/2023 @ 10:30 - 16:30

Op 20 November 2023 stond de 10e Community of Practice voor en door gebruikers van het Tygron Platform op het programma op locatie bij de Hogeschool Rotterdam.

Dankzij alle deelnemers, de sprekers en de gastvrijheid van de Hogeschool Rotterdam hebben we een goed bezocht en dynamisch evenement met een brede scope kunnen neerzetten.

Op het programma stonden presentaties van verschillende Tygron gebruikers en natuurlijk gaven we ook een doorkijk naar de nieuwste ontwikkelingen en de LTS 2024.

Hieronder kunt u de presentaties en de opnames van enkele sessies terugzien:

10:30 – 12:00         Quickstart

12:00 – 12:30        Lunch

13:10 – 16:00

Breakout sessions

Gezonde gebiedsontwikkeling

(zaal AP.B03.071)

Water

(zaal AP.B03.058)

Klimaatadaptatie

(zaal AP.C03.024)

Technische sessies/Practicum
(AP.B03.054)

14:00 – 14:40

De GGO Digital Twin in de praktijk

Huug Meijer (Gemeente Amersfoort), Luc de Horde (Provincie Utrecht), Sanne Botterweg (UrbanSync).

14:40 – 15:10

Pauze

15:10 – 15:50

Maak uw eigen GGO Digital Twin

Hans van den Bosch (Provincie Utrecht),  Per Prins (UrbanSync) en Rudolf Koster (Tygron)

De Klimaatwijk; meer leren en kennis uitwisselen

Adriaan Dekkers (Buro Regen&Water) en Jonathan van Ekris (BOOT)

16:00

Gezamenlijke afsluiting

Terugblik op de dag en vooruitblik naar 2024

16:30

Borrel

In de afsluitende presentatie van Maxim Knepfle werden de mogelijkheden van de 3D viewer getoond. Wil je deze nog eens bekijken en of doorsturen? Ga vooral aan de slag: Ga naar Webviewer

U bent zeer welkom om u aan te melden voor een van onze volgende sessies, om nog meer te weten te komen over de nieuwe mogelijkheden met de Tygron LTS 2024:

Uitgebreid programma

12.30 – 13.00 Welkom en opening

  • Welkomstwoord door Andy Bruijns, Docent van de Hogeschool Rotterdam. Andy deelt zijn ervaringen met het inzetten van het Tygron Platform in het onderwijs.
  • Guus Wijfje, gebiedsontwikkelaar en stedenbouwkundige bij Heijmans, geeft zijn visie op de toekomst van integrale gebiedsontwikkeling.

Download presentaties (pdf):

Opening – Andy Bruijns – CoP Tygron

CoP – Presentatie Heijmans

13:15 – 16:00 Breakout sessions

Zaal 1. Thema Gezonde Gebiedsontwikkeling Max 40 deelnemers per sessie.

Tijdsblok 1. 13:15 – 13:50

Titel: Gezonde Gebiedsontwikkeling (GGO) Digital Twin

Wie: Luc de Horde (Provincie Utrecht)

Korte beschrijving: De provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse gemeenten met het instrument “de Gezonde Gebiedsontwikkeling (GGO) Digital Twin” die thema’s als geluidsoverlast, luchtkwaliteit en groen in de wijk inzichtelijk maakt. Het instrument voor de gezonde leefomgeving is inmiddels beschikbaar voor externen in het Tygron platform. Voor meer informatie, zie hier:

https://gezondstedelijklevenhub.nl/nieuws-en-agenda/nieuws/duplicaat-van-samen-meten-utrecht-zoekt-nieuwe-tel.html

Tijdsblok 2. 14:00 – 14:40

Titel: de GGO Digital Twin in de praktijk

Wie: Huug Meijer (Gemeente Amersfoort), Luc de Horde (Provincie Utrecht), Sanne Botterweg (UrbanSync).

Korte beschrijving: Onder leiding van Sanne Botterweg gaan we in gesprek met gemeentes, provincies en consultants: hoe is het instrument GGO Digital Twin in te zetten? Wie kan welke rol nemen?

De gemeente Amersfoort heeft al ervaring opgedaan met het instrument GGO Digital Twin. Huug Meijer vertelt over deze ervaring en gaat in op aspecten als: welk voordeel biedt het instrument gemeentes? Hoe organiseer je de inzet, waar zitten valkuilen en hoe voorkom je dat deze de inzet belemmeren?’

Tijdsblok 3. 15:10 – 15:50

Titel: Maak uw eigen GGO Digital Twin

Wie: Hans van den Bosch (Provincie Utrecht),  Per Prins (UrbanSync) en Rudolf Koster (Tygron)

Korte beschrijving: Laad uw eigen project in, en werk met de indicatoren voor gezonde gebiedsontwikkeling van de Provincie Utrecht. Onder begeleiding van experts kunt u direct aan de slag met het berekenen en beoordelen van uw gebied op het gebied van gezondheid en milieu.

Zaal 2. Thema Water. Let op, max 40 deelnemers per sessie.

Tijdsblok 1. 13:15 – 13:50

Titel: De Watersysteem Toets van Waterschap Vallei en Veluwe

Wie: Harmen van der Werfhorst (Waterschap Vallei en Veluwe), Sara Eeman (Aveco de Bondt) en Maxim Knepflé (Tygron)

Korte beschrijving: Vallei en Veluwe werkt ter ondersteuning van de Watersysteem Toets aan een model dat het gedrag van extreme neerslag en grondwateraanvulling beter en gedetailleerder kan simuleren, met als gevolg een verbeterde aanpak tegen droogte. Hiervoor zijn verschillende verbeteringen aan de Tygron Watermodule doorgevoerd.

Harmen en Sara vertellen over nut en noodzaak van zowel de Watersysteem Toets als zijn eerste ervaringen met de Tygron Watermodule hiervoor.

Maxim Knepflé vertelt over de verbeteringen aan de Tygron Watermodule die zijn doorgevoerd om dit mogelijk te maken.

Tijdsblok 2. 14:00 – 14:40

Titel:  Arcadis en Tygron berekenen gevolgen damdoorbraak Oekraïne

Wie: Bas Agerbeek  (Arcadis) en Maxim Knepfle (Tygron)

Korte beschrijving: 6 juni 2023, Khakhova dam in Ukraine faalt in de ochtend. Binnen een paar uur nadat de dam was doorgebroken hebben experts van Arcadis en Tygron de doorbraak gesimuleerd en voorspellingen van de overstroming gepubliceerd; hoe de komende dagen de situatie is in de gebieden, ook hoe het zal leeglopen, hoelang water waar zal blijven staan. Tijdens deze sessie demonstreren we de gebruikte methodes en gaan met elkaar in gesprek over welke lessen te leren zijn uit deze situatie, voor zowel de modelleur, als voor crisis organisaties. Meer info: https://www.tygron.com/blog/2023/06/09/khakhova-dam-break-simulation/

Bas Agerbeek vertelt over het model en de impact die het model heeft gemaakt en welke nieuwe inzichten het heeft opgeleverd.

Maxim Knepflé vertelt welke technische verbeteringen zijn doorgevoerd aan de Tygron Watermodel.

Tijdsblok 3. 15:10 – 15:50

Titel: Geautomatiseerd keringen normeren en data verwerken bij Waternet

Wie: Joris Westenend (Waternet) en Erica Caverzam Barbosa (Waternet) 

Korte beschrijving: In navolging op Waterschap Vechtstromen gaat Waternet voor al zijn regionale keringen met Tygron doorbraakberekeningen uitvoeren. Dat zullen er 2.000+ zijn. Met de resultaten bouwen we een nieuwe bibliotheek met inundaties die intern door al onze collega’s kan worden geraadpleegd. Een deel van de resultaten maakt onderdeel uit van onze ROR3 levering aan de provincie en mede met deze resultaten bepalen we de normeringsklasse waaraan (wij vinden dat) de kering moet voldoen.

De provincie stelt deze norm uiteindelijk vast. We gaan in deze analyse een stap verder dan onze eerdere bibliotheek met overstromingsberekeningen. We willen inzichtelijk maken welke onzekerheidsmarge rondom het bresdebiet zit, en daarmee met welke modelmarge rondom het inundatieresultaat rekening moet worden gehouden. Verder hebben we voor ons werkbare keuzes gemaakt hoe we met het berekenen van het bresdebiet omgaan.

Voor meer informatie over de aanpak van Waterschap Vechtstromen, 

https://www.tygron.com/blog/2023/06/20/keringen-normeren-met-behulp-van-een-supercomputer/

Zaal 3. Thema Klimaatadaptatie

Tijdsblok 1. 13:15 – 13:50

Titel: Rotterdams beleid voor hittestress en groen in het Tygron Platform

Wie: Eduard Schoor (gemeente Rotterdam)

Korte beschrijving: Het Tygron Platform speelt meer en meer een essentiële rol bij klimaatadaptatie. Eduard Schoor van de Gemeente Rotterdam laat zien hoe de gemeente het beleid rondom hittestress en groen integraal analyseert met het Tygron Platform.

Tijdsblok 2. 14:00 – 14:40

Titel: Regionale klimaatmodellering

Wie: Len Geisler (TAUW)

Korte beschrijving: Met de GPUs van Tygron hebben we als TAUW meerdere regionale integrale klimaatstresstesten uitgevoerd voor hele provincies, zoals Drenthe, Zeeland en Cuxhaven (Duitsland). Hierin komen integraal de aspecten van wateroverlast, hittestress, waterveiligheid, droogte en impact analyses samen.

Dit brengt tegelijk een hele andere werkwijze met zich mee waarbij alles met API, FME, viewers, datascience en Webservices gaat in plaats van de alom bekende Tygron client. In dit verhaal zullen we jullie meenemen waar je op moet letten bij het in praktijk brengen van regionale stresstesten en hoe je samen met de klant de juiste keuzes kan maken voor een klimaatbestendige regio

Tijdsblok 3. 15:10 – 15:50

Titel: De Klimaatwijk; meer leren en kennis uitwisselen

Wie: Adriaan Dekkers (Buro Regen&Water) en Jonathan van Ekris (BOOT)

Korte beschrijving: BOOT en Buro Regen&Water slaan, samen met andere partijen, de handen ineen om gezamenlijk de klimaatopgave te inventariseren en kwantificeren in de Klimaatwijk. Samen leren we en ontwikkelen we slimme oplossingen voor de klimaatuitdagingen waar we voor staan.

In deze sessie wordt uitgelegd wat de Klimaatwijk is, wat u kunt verwachten en hoe u kunt meedoen.

Voor meer informatie: https://klimaatwijk.nl/

Zaal 4. Technische sessies/ Practicum.

Hands-on workshops waarin deelnemers onder begeleiding van zeer ervaren Tygron-gebruikers aan een specifieke casus werken. Zo kunt u direct ervaren hoe het Platform kan worden toegepast in praktijksituaties.

Tijdsblok 1. 13:15 – 13:50

Titel: Uw eigen Tygron project in een online 3D viewer

Wie: Rudolf Koster (Tygron)

Korte beschrijving: Samen met Rudolf Koster kunt U oefenen met de verschillende manieren waarop de Tygron 3D wereld bekeken, gekoppeld, en gedeeld kan worden. We gaan aan de slag met de web-gebaseerde 2D en nieuwe 3D viewer, en verkennen de mogelijkheden voor het delen van de wereld, de rekenopties, en de resultaten. Bovendien kan U deze resultaten gemakkelijk delen met collega’s, klanten, vrienden en familie.

U gaat aan de slag met deze technologie:

https://preview.tygron.com/web/3dmap.html?token=89000934EueTgpVCscv9zXqF3Z9mMj2R

Tijdsblok 2. 14:00 – 14:40

Titel: Laad een Stedenbouwkundig plan in Tygron

Wie: Vincent van Diermen

Korte beschrijving: In de stedenbouwkundige wereld is AutoCAD een onmiskenbaar begrip, waarin veel plannen en tekeningen hun vorm krijgen. We gaan gezamenlijk aan de slag met de nieuwe export- én importmogelijkheden van het Tygron Platform om de brug te slaan tussen AutoCAD en het Tygron Platform. Met de GeoPlugin functionaliteit is er bovendien een standaard vertaling tussen de stedenbouwkundige tekeningen en de rekenmodellen! Voor deze technische sessie is het handig als u de beschikking heeft over AutoCAD. Indien u geen autocad heeft, zullen we ervoor zorgen dat u een voorbeeld bestand heeft waarmee u kunt werken.

Tijdsblok 3. 15:10 – 15:50

Titel: Uw Tygron analyses in een PowerBI dashboard

Wie: Frank Baars (Tygron)

Korte beschrijving: PowerBI is een krachtig hulpmiddel om alle KPI, kaartlagen en analyses te verwerken in Dashboards. We gaan samen kijken naar de mogelijkheden die PowerBI biedt om snel en automatisch de resultaten uit een Tygron Platform berekening te duiden. Hierbij demonstreren we het koppelen van de standaard uitvoer mogelijkheden van het Tygron Platform aan PowerBI. Daarna wordt met de ingebouwde tools van PowerBI de data in verschillende vormen weergegeven, en gaan we centraal experimenteren met de verdere mogelijkheden.

16:00 Gezamenlijke afsluiting

  • Reflectie op de dag met een aantal van de deelnemers en sprekers waaronder Andy Bruijns en Guus Wijfje
  • Doorkijk naar 2024:
    • Maxim Knepfle geeft een inkijk in de nieuwe ontwikkelingen en de Tygron roadmap.
    • Florian Witsenburg blikt vooruit op de activiteiten binnen de Tygron Community.

Details

Date:
20/11/2023
Time:
10:30 - 16:30

Organizer

Tygron
Email:
info@tygron.com
View Organizer Website

Venue

Hogeschool Rotterdam
G.J. de Jonghweg 4
Rotterdam, Zuid-Holland 3015GG Netherlands
+ Google Map
View Venue Website
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.