Verslag Community Of Practice Oppervlaktewater

Op donderdagmiddag 22 oktober 2020 vond de Tygron Community Of Practice Oppervlaktewater plaats. Deze eerste online COP stond in het teken van het delen van ervaringen met de Watermodule van Tygron. Voorafgaand aan de middag was er ook een Quickstart sessie om gebruikers op weg te helpen met de toepassingen van oppervlaktewater in het Tygron Platform. Het programma is hier terug te zien: https://www.tygron.com/nl/event/tygron-community-of-practice-online-sessie-oppervlaktewater/

Een korte introductie van de dag is hier terug te zien:

Maxim Knepfle, CTO bij Tygron legt uit wat de uitgangspunten zijn van de Watermodule in Tygron en hoe deze de afgelopen periode verder zijn ontwikkeld.

Ook laat hij zien dat Tygron steeds nauwkeurigere en grotere berekeningen kan uitvoeren door het uitbreiden van de rekenkracht. (GPU)

(https://www.tygron.com/en/2020/04/21/beyond-a-billion-grid-cells/)

(https://www.tygron.com/en/2020/09/24/river-deltas-at-high-resolution/)

Thijs Visser (Aveco de Bondt) vertelt over de optimalisatiestudie die wordt verricht in de Harnaschpolder bij Delft. (https://www.wareco.nl/nieuws/een-integraal-model-voor-riolering-en-oppervlaktewater).

Het doel van de studie is het ontwikkelen van een gedetailleerd model van het afwatersysteem in zowel stedelijk als landelijk gebied. Het systeem kan door middel van bijvoorbeeld klimaatbuien worden getest. Hierin kan de waterstand en waterdiepte gedurende een simulatie gemodelleerd worden. Dit kan vertaald worden naar een NAP hoogte, door bodemhoogte en waterpeil met elkaar te vergelijken.

Maxim legt uit welke nieuwe mogelijkheden in het Tygron Platform behulpzaam zijn bij deze aanpak voor het modelleren van afwatersystemen. Hij laat de nieuwe optie zien, waardoor in één keer alle in en uitlaten van een watersysteem via CSV bestanden ingeladen kunnen worden. Het is voor gebruikers nu ook mogelijk om timestamps in te laden, dit zijn tijdsnotaties die de gebruiker zelf kan bepalen, naar eigen voorkeur. Er is daarnaast ook een nieuwe tool ontwikkeld die op inschatting of zelfgekozen waardes, water connecties (zoals duikers) zelf kan genereren.

(https://www.tygron.com/en/2020/09/09/large-scale-culvert-generation/)

https://previewsupport.tygron.com/wiki/Demo_Create_Culverts_Project

https://previewsupport.tygron.com/wiki/Water_Connection_Generator

De derde spreker is Jesse Jager van Aveco de Bondt. Zijn presentatie gaat over het gebruik van Tygron binnen standaard watergangen, legger en gemeten profielen, werken met ontwerpprofielen en het gebruik van profielen en leggers in een model. Hierin was een centrale vraag; Wat heeft met een stresstest van het systeem het meeste effect, de berging of afvoer van overtallig water? De stresstesten verschillen van kort durende buien met een hoge intensiteit tot langere periodes met veel neerslag. Daarnaast gaf hij een uitweiding over het gebruik van Tygron met betrekking tot bodemprofielen en gridcel grootte.

Johnny van Keulen van het waterschap Aa en Maas geeft een kleine demonstratie hoe hij bodemprofielen van watergangen heeft proberen te interpoleren. Meerdere hydrologen lopen hier tegen aan en geven aan dat er nog geen homogene methode is voor het ‘’inbranden’’ van sloot/kleine watergang profielen. Hierna volgt een discussie over verschillende onderwerpen gerelateerd aan kleine watergangen.

https://community.tygron.com/forum/discussion/352/interpolate-and-convert-measured-cross-sections-to-raster#latest

De aanwezigen delen hun ervaringen in het gebruik van Tygron. Hoe zijn zij begonnen en welke tips zijn er voor andere om goed wegwijs te worden binnen het Tygron Platform. Hier worden bijvoorbeeld het gebruik van Tutorials, de Wiki, demoprojecten en het Forum waar gebruikers ervaring kunnen uitwisselen benoemd.

https://support.tygron.com/wiki/Main_Page

https://www.tygron.com/nl/tutorials/

https://community.tygron.com/forum/

De laatste spreker van de dag is Christiaan Bouman van Aveco de Bondt. Hij vertelt hoe hij Tygron toepast voor ruimtelijke ontwikkelingen. Allereerst de waterbalans, hierin heeft hij zoveel mogelijk vragen met betrekking tot ruimtelijk watergebruik proberen samen te vatten, waarin gekeken wordt naar bijvoorbeeld de waterberging voor en na bepaalde maatregelen. Daarnaast heeft hij ook gekeken naar de mogelijke toepassingen hiervan, zoals een ontwerpsessie of een risicodialoog met belanghebbende. Hierdoor wordt de betrokkenheid van stakeholders verbeterd en kunnen via het Tygron Platform ontwikkelingen snel worden gevisualiseerd. Een voorbeeld is het Project Groenewoud in Utrecht. 

https://www.linkedin.com/posts/avecodebondt_groenewoud-klimaat-adaptieve-nieuwbouw-activity-6714437247778791424-wNC4

Florian Witsenburg, CEO van Tygron, sluit de dag af en blikt vooruit. De volgende COP van 19 november 2020 staat alweer snel op de agenda.

Hierin komt onder andere de oppervlakte-grondwater uitwisseling aan bod en de verdeling van water bij droogte, in het Tygron Platform. Samen met de gebruikers kunnen nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd blijven worden binnen het Platform. Daarna een blik op de toekomst, welke ontwikkelingen staar er op planning, zoals bijvoorbeeld Aquathermie en Natuur en Milieu.

Meld je nu alvast aan voor de volgende Community of Practice Grondwater op 19 november 2020:

https://www.tygron.com/nl/event/tygron-community-of-practice-online-sessie-grondwater/

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.