Webinar "Accelerate Your Engineering Simulations with the Tygron Platform." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Verslag webinar Integrale Watertoets; weging van het waterbelang in gebiedsontwikkeling.

Op donderdag 17 februari 2022 organiseerden Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), Aveco de Bondt en Tygron een webinar over de integrale watertoets.

Klimaatadaptatie is een actueel en urgent thema voor Nederland, net als de bouwopgave van 1 miljoen woningen. Het waterschap adviseert initiatiefnemers en gemeenten over een klimaat adaptieve inrichting van ruimtelijke ontwikkelingen.

Met de komst van de Omgevingswet wordt het “watertoetsproces” omgedoopt tot “weging van het waterbelang”. De weging van het waterbelang krijgt een prominente plaats in ruimtelijke ontwikkelingen.

Dit betekent dat maatwerk nodig is en het waterschap gezamenlijk met een gemeente en initiatiefnemer moet optrekken. Omdat de klimaatopgave tegelijktijdig investering, bewustwording en energie vraagt, hebben we als HDSR, samen met Aveco de Bondt, een methode ontwikkeld om dynamisch, integraal, visueel en interactief te werken aan een klimaatbestendige gebiedsontwikkeling.

Tijdens de webinar lieten we de ontwikkelde methode en gebruiksmogelijkheden zien. Hier kunt u de verschillende bijdrages terugkijken:

Introductie en aanleiding door Marcel Wijstma (Manager/coördinator stedelijk gebied klimaatadaptatie, HDSR) en Florian Witsenburg (Tygron).

Watertoets Proces nieuwe stijl/weging van het waterbelang door Arnoud van Spronsen (HDSR).

Zie hier de sheets die bij de presentatie van Arnoud horen:

Indien u nog vragen heeft aan HDSR over de aanpak en toepassingsmogelijkheid, dan is Arnoud graag beschikbaar om hierover door te praten (arnoud.van.spronsen@hdsr.nl).

De watertoets nieuwe stijl in actie door Thijs Visser (Aveco de Bondt). 

Zie hier de sheets die bij de presentatie van Thijs horen:

Thijs is benieuwd naar reacties en vragen die u heeft ten aanzien van de toepassing en techniek van de template en komt graag in gesprek met partijen die interesse hebben om het instrument uit te proberen of beschikbaar te hebben op hun Tygron domein (tvisser@avecodebondt.nl).

Vragen/Discussie. We gingen in gesprek met aanwezigen van andere waterschappen, provincies, gemeentes en consultants die betrokken zijn bij de watertoets en het watertoets-proces.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.