Webinar "Accelerated Simulations for Engineers." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Het gebruik van het Tygron Geodesign Platform binnen de Nederlandse gemeenten

In een interview met Tygron deelt Edward de Wit, een senior-beleidsmedewerker, zijn ervaringen met het gebruiken van het Tygron Geodesign Platform.

Edward de Wit is een senior-beleidsmedewerker die werkzaam is bij de afdeling Autorisatie en Toezicht van een van de grote Nederlandse gemeenten. In zijn werk gebruikt hij momenteel het Tygron Geodesign Platform in een project over stikstofvervuiling waarbij hij inzicht wil krijgen in de stikstofdepositie die door de bouwplaatsen wordt veroorzaakt. De Wit heeft veel ervaring met het gebruik van het Platform en deelt in een interview met Tygron inzichten over de functies van de software, de praktische toepassingen ervan en de data-cultuur binnen de gemeente.

Stikstofvervuiling zichtbaar gemaakt in het Tygron Platform

 

Tygron Platform voor Omgevingswet

Volgens de Wit is de vernieuwing die Tygron voor het openbaar bestuur meebrengt, van waarde in het licht van de Omgevingswet die in januari 2021 in werking treedt. Een van de doelstellingen van de nieuwe wet is het eenvoudiger en toegankelijker maken van de ruimtelijke wetten voor de burgers. Een oplossing om dit doel te bereiken is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), een systeem waarbij de burger een gebied waarop hij wil bouwen kan bekijken en op een kaart kan laten zien als zijn bouwplannen in overeenstemming zijn met de regels die de overheid stelt. Een dergelijke manier om bouwplannen te controleren zou de lange en ingewikkelde procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning vereenvoudigen. Volgens de Wit is een dergelijke verschuiving in de wet alleen mogelijk als de overheid over de juiste instrumenten beschikt om dergelijke functies te ondersteunen. Tygron is hiervoor onder andere geschikt simulatiesoftware. Hoewel de technische basis voor dergelijke innovaties al bestaat, is de overheid voorzichtig met het in handen geven van dergelijke instrumenten aan de burgers, niet alleen vanwege financiële zaken, maar ook vanwege de mogelijke foutmarge van de berekeningen en de voorspellingen die door dergelijke software worden gedaan. Daarom is volgens de Wit het opnemen van simulatiesoftware in het vergunningverleningsproces een discussiepunt op de overheidsagenda, maar alleen in de verre toekomst. 

Datacultuur binnen de gemeente

Op de afdeling waar de Wit werkt, is er niet zoveel scepsis over de gegevens die gebruikt worden voor de berekeningen in het Tygron Platform. De gegevens die gebruikt worden voor de berekeningen behoren tot de afdeling en worden geaccepteerd als de waarheid. De medewerkers van de afdeling Autorisatie en Toezicht maken in hun werk ook gebruik van het door de provincie ontwikkelde Aerius-model, waardoor ze de gegevens niet hoeven te verifiëren. Gevraagd naar de algemene gegevenscultuur binnen de gemeente, zegt de Wit dat de instelling beschikt over een algemene ICT- en data-afdeling. De gemeente heeft echter ambitieuze plannen om te streven naar een meer data-gedreven gemeente. Om hun doelen te bereiken heeft de gemeente een uitgebreide datastrategie ontwikkeld voor de jaren 2020-2022. Een van de doelstellingen van het door de Wit genoemde innovatieprogramma is dat elke afdeling binnen de gemeente een dataspecialist moet hebben die advies geeft over data gerelateerde onderwerpen en die helpt bij de voorbereiding van de data, zodat deze door andere afdelingen hergebruikt kunnen worden.

De Wit is positief gestemd over het Tygron Platform. Volgens hem zijn de visualisatie-eigenschappen van de software indrukwekkend en is het een geweldig communicatiemiddel dat de discussie tussen meerdere specialisten uit verschillende domeinen die over de bouwvergunningen beslissen, kan ondersteunen. Er is echter nog een stap nodig om het instrument te ontwikkelen voordat het aan de burgers ter beschikking kan worden gesteld. Als eerste, zegt de Wit, zal de tool gebruikt worden om het stikstofprobleem op te lossen en indien succesvol zal de gemeente de toepassing van de software verbreden naar andere uitdagende zaken zoals de externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit.

Related posts

Weekly Tutorial

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.