Webinar "Accelerate Your Engineering Simulations with the Tygron Platform." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Tijdens een presentatie switchen van scenario’s

Tygron is een sterk groeiend bedrijf dat oplossingen ontwikkelt waarmee opdrachtgevers – gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, ingenieurs- en adviesbureaus en het hoger onderwijs – heel snel inzicht krijgen in de effecten van (verschillende varianten van) beleid. In het Tygron Geodesign Platform wordt van open data automatisch een 3D-model gegenereerd, waar gebruikers eigen data aan kunnen toevoegen en vervolgens analyses, scenariostudies en impact assessments kunnen uitvoeren. Tygron maakt onder andere gebruik van Nederlandse omgevingsdata die Esri als service aanbiedt en voegt daar de extreme rekenkracht van een supercomputer aan toe. Resultaat: een zorgvuldig en toch razendsnel werkend systeem dat on the spot – bijvoorbeeld tijdens een bespreking – verschillende modellen en scenario’s kan doorrekenen.

Godelief Abhilakh Missier is Geo-ICT specialist bij Tygron. Zij studeerde bouwkunde en geomatics aan de TU Delft, werkte als trainee bij de Provincie Utrecht en startte drie jaar geleden bij Tygron.

Eigen data gebruiken

Sinds 2015 gebruikt Tygron Nederlandse omgevingsdata die Esri als service aanbiedt om eigen toepassingen op te bouwen. Godelief: “Dat is een logische keuze, Esri is een groot internationaal bedrijf en veel van onze klanten hebben Esri software. Hiermee publiceren zij data via ArcGIS voor hun organisatie of als open data, via ArcGIS Online of in het Enterprise-portaal. En dat maakt koppelingen heel eenvoudig. Zo kun je bijvoorbeeld via onze software inloggen op je eigen ArcGIS-omgeving, de data daaruit importeren in de 3D-wereld en analyses maken.”

“De output is een scorebord waarop in één overzicht zichtbaar is of het ontwerp voldoet aan de gewenste kwaliteit.”

Godelief Abhilakh Missier
Geo-ICT specialist, Tygron

 

Snel doorrekenen

Een grote meerwaarde van het Tygron Platform is de enorme rekenkracht. Godelief: “Onze software draait in de cloud op een high performance GPU-supercomputer. Van open data wordt er automatisch een 3D-model gegenereerd. Vervolgens kun je dit model verrijken met eingen data, analyses doen en scenario’s doorrekenen. Er zitten gevalideerde rekenmodellen in, bijvoorbeeld voor hittestress en wateroverlast. We investeren veel in de high performance van het systeem. Wanneer je met stakeholders aan tafel zit, wil je snel van scenario’s kunnen wisselen. Om een vergelijking te maken met een ander scenario wil je niet wachten tot het volgende overleg omdat de software dan pas is uitgerekend.”

Toetsen op kwaliteit

Vorig jaar heeft Tygron een feature toegevoegd die het voor gebruikers mogelijk maakt om ook eigen 3D-modellen in het systeem in te lezen. Godelief: “Onze klanten hebben vaak BIM-modellen die ze willen inlezen. Die kunnen ze nu ook inlezen in onze software. Ik ben nu bezig met een project voor de gemeente Den Haag. De gemeente wil het Tygron Platform gebruiken om in het 3D-stadsmodel van Den Haag de hoeveelheid stikstofdepositie te berekenen van verschillende initiatieven van projectontwikkelaars. Nu kan de gemeente 3D-plannen met ArcGIS Pro omzetten naar een ander bestandsformaat, inlezen in het stadsmodel in het Tygron Platform en de stikstofdepositie berekenen door de koppeling met de Aerius Calculator.

En ook met de provincie Utrecht is een template ontwikkeld waarmee zij de kwaliteit van een ontwerp kunnen toetsen aan eigen kwaliteitsnormen. Daarin zitten indicatoren voor verschillende thema’s, zoals geurhinder, groen in de wijk en de hoeveelheid duurzame energie. Met onze software kan de provincie Utrecht eenvoudig omgevingsscans maken. De output is een scorebord waarop in één overzicht zichtbaar is of het ontwerp voldoet aan de gewenste kwaliteit.”

Doorontwikkelen

Tygron ziet nog volop mogelijkheden voor de toekomst. Godelief: “We ontwikkelen steeds nieuwe functionaliteit op basis van wat klanten willen. Daarbij blijven we zeker samenwerken met Esri, omdat veel van onze klanten Esri-software gebruiken. En we blijven natuurlijk inzetten op performance, op rekenkracht. De komende tijd zullen we steeds grotere gebieden kunnen doorrekenen met behoud van nauwkeurigheid. Zo worden we er enthousiast van om in de toekomst met onze software accurate klimaatstresstesten te kunnen doen in een 3D-model van heel Nederland. Dat willen we graag realiseren.”

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.