Webinar "Accelerated Simulations for Engineers." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Utrecht en Tygron samen sterk voor energietransitie

Provincie Utrecht introduceert vanaf 1 juni 2020 het zogeheten energiedashboard. Hiermee wil de provincie de energietransitie eenvoudiger en transparanter maken voor alle belanghebbenden in de regio.

Tygron heeft daarom in opdracht van het Energieteam en team GIS van Provincie Utrecht het Tygron Energy Dashboard ontwikkeld. Deze tool bestaat uit een 3D weergave van de omgeving (Tygron Platform) en een bijbehorend 2D online dashboard, wat bijvoorbeeld op een tablet geopend kan worden.

Opgaven in beeld
Met het Tygron Energy Dashboard zijn de opgave en spanningen in een specifieke regio in relatie tot de totale regionale energie opgave goed in beeld te brengen. Dit omdat er snel verschillende alternatieven doorberekend kunnen worden en de uitkomsten overzichtelijk te zien zijn in het dashboard. Daarnaast is de tool aan te passen met eigen maatregelen. Door de 3D weergave zijn de plannen begrijpelijk en inzichtelijk en is het geschikt voor participatie. Hiermee kan een gesprek gevoerd worden met belanghebbenden en dus ook bestuurlijke besluitvorming ondersteund worden.

Het dashboard toont de zelf in te stellen doelen voor verschillende maatregelen voor duurzame energie. Er kunnen zelf maatregelen worden toegevoegd of verwijderd.

De 3D wereld van een gebied in de provincie Utrecht. Eigen data kan worden toegevoegd voor verrijking zoals hier een dataset is toegevoegd die laat zien welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen. Scenario’s maken kan door middel van plannen inladen of zelf intekenen.
Na de ruimtelijke inpassing in de 3D wereld, zijn de opbrengsten zichtbaar in het dashboard. Als blijkt dat de doelen niet zijn gehaald, kan of een alternatief scenario worden doorberekend of de doelen worden bijgesteld.
Er verschijnen meldingen als het niet mogelijk is om op die locatie te bouwen, zoals bijvoorbeeld vanwege woningen met geluidshinder, het te dicht bij elkaar plaatsten van windturbines of het plaatsen van maatregelen binnen harde of zachte grenzen. Ook kunnen er schaduwanalyses gedaan worden.

 

Ruimteateliers
Binnen de Regionale energie strategieën leveren regionale, lokale en thematische ateliers input. Dit participatieproces is een belangrijk onderdeel van het Regionale Energie Strategie proces. De ateliers zijn onder andere gericht op inhoudelijke onderbouwing. Deelnemers in deze ateliers kunnen bijvoorbeeld overheden, experts, inwoners, bedrijven, energiecorporaties, landbouworganisaties, waterschappen en netbedrijven zijn. Elke regio zoekt daar zelf zijn partijen voor uit. De eerste opdracht voor de ateliers is om input te leveren voor een concept RES waarbij vooral de potentie-opwek van een regio gepresenteerd wordt. Na 1 juni 2020 gaan de ateliers aan de slag om realistisch locaties te verkennen.

Samenwerking
Hans van den Bosch, Coördinerend GIS-specialist bij de provincie Utrecht is tevreden met de samenwerking: “Het Tygron Platform is een uitstekend instrument om meningen uit te wisselen over de impact van duurzame opwek in de ruimte. Het is een flexibel instrument waarbij verschillende scenario’s gepresenteerd kunnen worden. Dit levert waardevolle data op en zorgt daarmee voor een goede bijdrage aan keuzes die in de ruimtelijke omgeving gemaakt moeten worden. Vooral in de fase na 1 juni 2020 levert het energiedashboard in het Tygron Platform een waardevolle bijdrage bij de ondersteuning van het participatieproces.”

Het Tygron Platform wordt ook al voor andere thema’s ingezet, zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsoverlast en wateroverlast. Lees hier meer over hoe de provincie het Platform inzet voor integrale gebiedsontwikkeling.


Wil je meer informatie over het energiedashboard in het Tygron Platform: stuur dan een mail naar info@tygron.com of naar gis@provincie-utrecht.nl

Related posts

Weekly Tutorial

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.