Webinar "Accelerated Simulations for Engineers." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Student Use Case: Water aan de verkeerde kant van de dijk

Voor een stage en thesis voor de bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer onderzocht student Harro Jongen van Wageningen University de schade die water van golfoverslag kan veroorzaken bij dijken. Voor een casus in Arnhem gebruikte hij het Tygron Platform.

Door: Harro Jongen
Opleiding: Bachelor International Land and Watermanagement, Wageningen University
In opdracht van: Tauw

Introductie
In 2017 zijn er nieuwe normen voor dijken in Nederland geïntroduceerd. Een van deze nieuwe normen was een verhoging in de toelaatbare debieten bij golfoverslag. Dijken en vooral kades bleken in praktijktesten een stuk beter bestand tegen erosie dan werd gedacht. Dit betekent dat waterkeringen in sommige gevallen lager mogen zijn dan met de oude normen mocht.

Wat in deze norm niet is meegenomen is de schade, die wordt veroorzaakt door het water als het eenmaal aan de verkeerde kant van de dijk is. De reden hiervoor is dat niet bekend is wat deze schade zou zijn, als het al zo ver zou komen dat er golfoverslag plaats vindt. Deze gebeurtenissen zijn relatief zeldzaam, omdat een hoge waterstand moet samenvallen met harde wind uit de maatgevende richting.

Tijdens mijn stage en thesis voor mijn bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer heb ik gekeken naar de schade, die dit water zou kunnen hebben. Eerst heb ik gezocht naar plekken waar dit probleem mogelijk gaat spelen. Uiteindelijk heb ik een casus in Arnhem gebruikt.

Analyse

Voor mijn onderzoek heb ik eerst onderzocht waar in Nederland deze problemen voor kunnen gaan komen. Na een analyse van literatuur en hoogtekaarten, kwam ik tot de selectie van een aantal locaties. Uit deze locaties heb ik gekozen om met Arnhem verder te gaan.

Dit is het moment dat ik ben begonnen om Tygron te gebruiken. De wateroverlast-tool van Tygron is origineel ontworpen om regenoverlast in kaart te brengen. Een van de functies van deze tool is de mogelijkheid om uitlaten in je gebied een debiet toe te kennen. Hierdoor kan water het rekengebied verlaten. Als je deze punten een negatief debiet toewijst, stroomt er water het gebied in. Om golfoverslag te simuleren hebben we langs de hele kade van dit soort punten gemaakt.

Uitvoering
Op deze manier hebben we voor meerdere scenario’s bekeken, waar het water in Arnhem naar toe zou stromen. In de figuur is te zien wat er zou gebeuren bij een overstroming, die eens in de 4000 jaar plaats zou vinden bij een kadehoogte van 14,65 meter boven NAP. Zoals te zien kan bij deze situatie een aanzienlijk deel van Arnhem onder water komen te staan. De conclusie van de studie is dan ook dat er bij het toekomstige ontwerp van de kade rekening gehouden moet worden met golfoverslag en de mogelijkheid dat dat overlast kan veroorzaken.

Related posts

Weekly Tutorial

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.