Webinar "Accelerated Simulations for Engineers." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Verslag Tygron Community of Practice Geodesign

Op 25 november 2019 vond de eerste Tygron Community of Practice rond het thema Geodesign plaats. De bijeenkomst was gericht op hoe vraagstukken bij provincies door het Tygron Platform ondersteund kunnen worden. Er was inbreng vanuit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland, maar ook enkele gemeenten en adviesbureau’s waren aanwezig. 

 De bijeenkomsten van de Community zijn voor Tygron en haar gebruikers belangrijk want:

  • Gebruikers laten ons zien op welke manier het Tygron Platform wordt gebruikt en waar en waar zij tegen aan lopen; op basis hiervan kunnen wij verbeteringen doorvoeren.
  • Gebruikers inspireren elkaar. Er zijn erg veel verschillende toepassingen van het Tygron Platform. Het blijkt erg zinvol om elkaars toepassingen te zien en vragen te kunnen stellen.
  • Tygron kan de nieuwe ontwikkelingen delen en uitleggen

Bovenstaande werd middels een aantal gevarieerde presentaties ingevuld:

Use cases, provincie Utrecht door Luc de Horde (strategisch adviseur omgevingsinformatie bij provincie Utrecht).  Luc vertelde hoe de Provincie Utrecht het Tygron Platfom inzet voor integrale afwegingen met Milieu Kwaliteitsprofielen (MKP) en voor het PRovinciaal Initiatieven Platform (PRIP). Hij gaf een vooruitblik op de inzet van het Tygron Platform voor visievorming. 

Ontwikkelingen Tygron en Geo-design door Maxim Knepfle (CTO Tygron), oa:

Koppeling en integratie met (Esri) software, zoals de live koppeling tussen Tygron en ArcGIS Pro via wfs en het inladen van gedetailleerde 3D met texturen: zie ook filmpje:

Eerste ontwikkelingen op het gebied van parametrisch ontwerpen

Werken met hittestress cf DPRA-richtlijn. Zie ook filmpje: 

Deze ontwikkelingen zullen begin januari voor alle gebruikers beschikbaar komen op onze Preview Server. Alle gebruikers zullen worden uitgenodigd om deze te testen voordat ze overgaan naar de LTS Server twee maanden later.

Ron Boing (geo-adviseur) van de provincie Gelderland vertelde hoe hij en zijn team het Platform hebben ingezet voor een testcase voor gebiedsontwikkeling. Met het Platform kon inzicht verworven worden in de wisselwerking tussen onder meer groen, parkeren en bouwopgave. Ron liet een aantal mooie voorbeelden zien voor hoe data in het Platform met behulp van html kan worden ontsloten. Zie voor meer info ook deze discussie op ons gebruikersforum: https://community.tygron.com/forum/discussion/comment/423#Comment_423=

Ken Arts (geo-informatie specialist bij provincie Noord-Brabant) van de Provincie Noord Brabant liet zien hoe Noord-Brabant Tygron voor het PRIP heeft toegepast. Een ontwikkelopgave en bijbehorende data zijn in het Platform inzichtelijk gemaakt. Het maken van filmpjes hiervan heeft zeer bijgedragen aan de voorbereiding van de PRIP-sessie zelf. Ken benoemde ook een aantal waardevolle concrete verbeterpunten om de voorbereiding van de data voor een PRIP te versnellen.

Robert-Jan den Haan (PhD van de Universiteit van Twente) demonstreerde tot slot zijn zelf ontwikkelde toepassing om stakeholders te betrekken bij riviermanagement. Door het combineren van verschillende modellen, een fysiek spelbord en het Tygron Platform verbeterd hij het inzicht in ontwerpkeuzes bij riviermanagement. Lees meer

Tijdens en na afloop van de presentaties was er veel ruimte voor discussie over deze en andere toepassingen. Zo is gesproken over de mogelijkheid om het Tygron Platform voor de stikstofproblematiek in te zetten. Hier zijn verschillende opties voor denkbaar die variëren van het verkennen van oplossingsrichtingen binnen de bestaande functionaliteit van het Platform tot het inbouwen van de PAS-rekenmethodiek. Florian Witsenburg, CEO van Tygron, heeft de provincies uitgedaagd om een gezamenlijke behoefte te formuleren.

Ook waren er vragen over de toepassingsmogelijkheden van het Tygron Platform voor energietransitie. Ook hiervoor wordt het Platform al veelvuldig ingezet, bijvoorbeeld door Tauw ter ondersteuning van de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie RES). Hier zie je hoe:

Tygron werkt continu aan het verbeteren van de functionaliteiten van ons platform. Vanuit de feedback  van gebruikers, onder meer op deze bijeenkomst, zullen we ook in de toekomst weer een flink aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Wij zien alweer uit naar de volgende bijeenkomst.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.