Webinar "Accelerate Your Engineering Simulations with the Tygron Platform." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

De economische waarde van Natuurlijk Kapitaal

Natuur is niet alleen essentieel voor het welzijn van mens en dier, het vertegenwoordigt ook een grote economische waarde. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe maat die de waarde van het zogeheten natuurlijk kapitaal in beeld brengt. 

Project: Natuurlijk Kapitaal en Ecosysteemdiensten in Tygron

Opdrachtgever: RIVM 

Het natuurlijk kapitaal bestaat uit diensten en voorraden die de natuur ons levert. Denk aan voedselproductie of verkoeling in de stad. Het natuurlijk kapitaal draagt bij aan het welzijn en de welvaart van de mens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft rekenmodellen waarmee de verbetering van gezondheid meetbaar wordt in termen van levensjaren en geld. Deze zijn beschikbaar in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Fijnstof en hittestress

Het RIVM en Tygron hebben samengewerkt om de rekenmodellen dynamisch inzichtelijk te maken op het Tygron Platform. Zo zijn bijvoorbeeld de afvang van PM10 (fijnstof) en het rechtstreekse effect op gezondheid geïmplementeerd, evenals hittestress en WOZ waarden. Uiteindelijk heeft Tygron samen met het RIVM een 3D-demo ontwikkeld waarin de impact van ontwerpen op ecosysteemdiensten inzichtelijk wordt, en wat dit oplevert voor de omgeving.

Groen of klinkers

De demo maakt gebruik van gegevens uit de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Het toont de mogelijkheden om groen bij te laten dragen aan een prettigere leefomgeving en gezondheid. Wat werkt goed en hoe beoordeel je dat? Wat zijn de gevolgen als je struiken plaatst in plaats van klinkers? Wat doet een verbreding van een weg met het aandeel fijnstof of de geluidshinder? De 3D-demo maakt dit op een interactieve manier inzichtelijk op basis van een casus rond het Utrecht Merwedekanaal.

Ton de Nijs van RIVM over het doel van het project: “We wilden testen hoe natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten in Tygron uitgewerkt konden worden. De uiteindelijke demo liet heel mooi zien hoe dat inderdaad in dit soort tools kan worden meegenomen.”

Atlas Natuurlijk Kapitaal

De waarde van het natuurlijk kapitaal op de welvaart wordt momenteel nog niet meegenomen in de besluitvorming door overheid en bedrijven, in de ruimtelijke planvorming of de opzet van productieketens. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe maat die de waarde van het natuurlijk kapitaal in beeld brengt. De Atlas Natuurlijk Kapitaal helpt daarbij. De Atlas bevat veel informatie over de bijdragen van ons natuurlijk systeem, ecosystemen en de diensten die zij aan ons leveren, zoals voedselproductie of verkoeling in de stad.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.