Webinar "Accelerated Simulations for Engineers." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Tygron presenteert botsende sterren in Noordwijk

Botsende sterren in Noordwijk 

Botsende sterren? Heeft het ESTEC center in Noordwijk iets bijzonders in het heelal waargenomen of is er tussen BN’ers in de regio een meningsverschil ontstaan? Niets van dat alles. Gemeenteraadsleden uit Noordwijk denken namelijk aan iets anders als ze het hebben over sterren: de Omgevingsvisie van Noordwijk 2030.

Noordwijk loopt voorop op veel gemeentes omdat zij al een visie hebben opgesteld in het kader van de Omgevingswet. In deze visie zijn 7 sterren gedefinieerd die representatief zijn voor Noordwijk. Om te zien hoe deze visie ingezet past in de praktijk, hebben eind april raadsleden, ambtenaren en een aantal inwoners/partners van de gemeente de workshop ‘Botsproeven’ gevolgd.

Dit zijn de 7 sterren:

  • Energieke samenleving
  • Geweldige sportmogelijkheden
  • Sfeervolle dorpskernen
  • Aantrekkelijke leefomgeving
  • Rijke natuur
  • Veelzijdige economie en toerisme
  • Uitstekende bereikbaarheid

Waarom een botsproef?

In een botsproef in het kader van de Omgevingswet worden thema’s uit de Omgevingsvisie of een Omgevingsplan getoetst aan reële casussen. Het doel hiervan is toetsen of de beoogde visie daadwerkelijk werkt zodra de Omgevingswet is ingegaan. Eigenlijk een soort van simulatie dus. Er is geen vaste vorm voor een botsproef, zo kan de visie bijvoorbeeld in een rollenspel of in een debat getoetst worden.

De gemeente Noordwijk heeft Tygron gevraagd om voor hen de invulling en uitwerking van de workshop botsproeven te doen.

Wie is Tygron?

Tygron is een softwarebedrijf gevestigd in Den Haag dat het Tygron Geodesign Platform heeft ontwikkeld: een softwarepakket in de cloud waarmee met behulp van open data automatisch en snel een accuraat 3D model gegenereerd kan worden. Het 3D model is dus opgebouwd uit (centraal ontsloten) open data, desgewenst aangevuld met extra informatie. Op het Tygron Platform is het vervolgens mogelijk om scenario’s door te rekenen op verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld hittestress, geluidsoverlast en wateroverlast.

Proeven aan de praktijk

In de ‘Workshop Botsproeven’ werd een reële casus getoetst op de zeven sterren. Hiervoor heeft Tygron uit de Omgevingsvisie een toetsingsmodel gedistilleerd waardoor drie scenario’s voor een herontwikkelingslocatie in Noordwijk op vier indicatoren/thema’s (voldoen aan de woningvisie, geluidsoverlast, ruimtelijke kwaliteit en verkeersdrukte) getoetst kon worden.

In real time werd tijdens de avond het effect van een scenario op de indicatoren ten opzichte van de originele situatie berekend. Deze indicatoren hebben een relatie met één of meerdere sterren. Uiteindelijk kon zo de score op de 7 sterren inzichtelijk gemaakt worden in een overzichtelijke tabel.

Fig. 1. Voorbeeld van een uitkomst van een scenario

Interactieve discussie

Met hulp van het Tygron Platform was het voor de deelnemers mogelijk om een duidelijk en eenduidig beeld te vormen over wat er gebeurde bij het uitvoeren van een bepaald scenario. Het model is opgebouwd uit basisdata (onder andere de basisregistraties en het Actuele Hoogtemodel Nederland) en verrijkt met eigen data van de gemeente (zoals het verkeersmodel in Noordwijk).

Het 3D beeld maakte het voor de aanwezigen direct inzichtelijk hoe het stedenbouwkundig plan er uit zou kunnen zien en wat voor effect zo een plan kan hebben op de omgeving. Hierdoor ontstond een interactieve en levendige discussie. Én waanden de aanwezigen zich al even in 2021, het jaar waarin de Omgevingswet van kracht gaat, omdat er met behulp van digitale instrumenten en centraal ontsloten data een integrale afweging over de fysieke leefomgeving gemaakt kan worden.

Fig. 2. Een van de denkbeeldige scenario’s bij de use case


Smaken verschillen

Natuurlijk waren er veel verschillende meningen en brandde er een stevige discussie los: over de relatie onderling tussen de sterren, op de manier van toetsen, op de impact van een scenario op de sterren, op de inzet van digitale middelen enzovoort. “Het is heel mooi om te zien hoe er gediscussieerd werd. Welke bijdrage levert het project. Welke ster gaat wat feller schijnen. Welke niet. Daar gaat het om. De discussie met elkaar”, was de reactie van een van de deelnemers. Al met al een geslaagde workshop!

Bent u hierdoor geïnspireerd geraakt en wilt u meer weten over botsproeven of het Tygron Geodesign Platform? Neem dan contact met ons op via info@tygron.com

Related posts

Weekly Tutorial

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.