Webinar "Accelerated Simulations for Engineers." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Student use case: Waterbeheer in Veenweidegebieden

Voor de specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

Door: Ben Sinnige, Charlotte Hovenier, Roeland van de Glind en Ruben Koskamp

Opleiding: Aeres Hogeschool

In opdracht van: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

“Voor onze specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

“De opdrachtgever voor dit project is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zij zorgen voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Om de effecten van mogelijke beheersmaatregelen te testen, werken zij met de simulatiesoftware van Tygron. Daarnaast wordt de software gebruikt om gebiedsprocessen te simuleren waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. In de simulatiegame kan iedere speler een aparte rol als stakeholder kan aannemen. Elke stakeholder kan vervolgens de effecten testen van de verschillende maatregelen die hij/zij tot beschikking heeft.

Speelkaarten

Aan ons is gevraagd om deze maatregelen en hun effecten inzichtelijk en overzichtelijk te maken, zodat de betrokken partijen in de toekomst daadwerkelijk snel met deze simulatiegame aan de slag kunnen. Hiervoor zijn er een maatregelmatrix en speelkaarten voor bij de simulatiegame gemaakt. Daarnaast zijn er meerdere gamesessies gehouden met verschillende klassen van de Aeres Hogeschool om te kijken hoe zij de simulatiegame ervaren en de gemaakte speelkaarten.

Tijdens het project is er voor elke stakeholder een aparte maatregelmatrix gemaakt, zodat er per stakeholder een duidelijk overzicht ontstaat over de beschikbare maatregelen en de gevolgen hiervan op de verschillende indicatoren. Daarnaast is er in de matrix te zien of de genomen maatregel een positief of negatief effect heeft op de algemene voortgang van de andere stakeholders, hierbij wordt ook verteld welke indicatoren van de andere stakeholders vooruit of achteruit gaan. In de maatregelmatrix kan de stakeholder zien met hoeveel procent een indicator verandert bij een genomen maatregel. Waarbij rood een negatief effect aangeeft en groen een positief effect.

Effecten

We hebben de gegevens in de maatregelmatrix verzameld door de HDSR-simulatie zelf te doorgronden. Hierover hebben we bij Tygron uitleg gekregen over hoe we dit konden doen. De simulatie houdt namelijk op de achtergrond een log bij van de effecten op de verschillende indicatoren in de game. Hierdoor is het mogelijk om achteraf te zien met hoeveel procent een indicator voor of achteruit is gegaan.

Vanuit deze maatregelmatrix hebben we de ‘speelkaarten’ gemaakt. Dit kaartspel dient als introductie voor de simulatiegame zodat de verschillende stakeholders in het gebied de effecten van de mogelijke maatregelen inzichtelijk hebben en elkaars standpunten beter begrijpen. Daarnaast moeten de kaarten ervoor zorgen dat de stakeholders die de game gaan spelen, direct met de game aan de slag kunnen zonder te veel tijd te besteden aan hoe de game precies werkt.

De kaarten zijn dan ook niet een spel op zichzelf. De kaarten moeten gezien worden als een ondersteuning bij de HDSR-simulatie waarbij de stakeholders met behulp van de kaarten inzicht krijgen op de effecten van de genomen maatregel. Op deze manier kunnen ze zien dat de maatregelen die zij nemen niet alleen invloed hebben op de eigen indicatoren maar ook op de indicatoren van de andere stakeholders.”

Related posts

Weekly Tutorial

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.