Webinar "Accelerated Simulations for Engineers." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Tygron’s API in de praktijk

Sinds begin 2020 is de Tygron API beschikbaar voor alle Tygron gebruikers. Dit opent een oneindige hoeveelheid nieuwe mogelijkheden om het Tygron Platform in te zetten. De Tygron API is goed gedocumenteerd en voldoet aan de recentste standaarden. Meer technische informatie is te vinden op onze support wiki. De API maakt het onder meer mogelijk om eigen modellen, analyses en software applicaties te koppelen. In deze blog zet ik een aantal voorbeelden uit de praktijk op een rijtje:

Modellen koppelen: Groene baten in beeld met het RIVM
De door het RIVM ontwikkelde Groene Baten Planner wordt via de API gekoppeld aan Tygron. Hiermee kan een gebruiker in Tygron’s 3D wereld een scenario invoeren of intekenen, en deze laten doorrekenen door de Groene Baten Planner van het RIVM. De planner stuurt de resultaten direct weer terug en deze worden zichtbaar in Tygron. Zo kan een integrale afweging gemaakt worden: scenario’s worden doorgerekend op de baten van groen via het RIVM, maar ook op de impact hiervan op bijvoorbeeld hittestress, wateroverlast en parkeerruimte met de bestaande modellen in het Tygron Platform. De eerste versie van de koppeling wordt ingezet voor het verkennen van een klimaatbestendige inrichting van een wijk in Amersfoort.
Zie voor meer info:
Met een druk op de knop kun je straks in 3D zien wat ‘groen’ waard is – Innovation Origins

Koppelen van real time data
Via de API kunnen real-time data worden gekoppeld aan het Tygron Platform en direct gebruikt worden voor analyses en berekeningen. Zo kunnen bijvoorbeeld de radarbeelden van een bui direct worden ingelezen en de wateroverlast naar aanleiding van deze bui meteen worden doorgerekend. Bekijk voor meer informatie de presentatie van Rudolf Koster (ontwikkelaar bij Tygron) tijdens de CoP van 17 juni 2021:

Automatiseren van hydrologische berekeningen
Tygron partner TAUW gebruikt de API om bulk berekeningen geautomatiseerd uit te voeren en relevante output te kunnen verwerken in GIS, te stylen en weg te schrijven naar een bestand en rapport. Zo wordt veel handwerk en tijd bespaard.

Valideren en kalibreren
Waternet gebruikt de API voor het opzetten van een uitgebreide waterbalans en het valideren en kalibreren van het model met behulp van historische meetgegevens.

Meer inzicht met dashboards
De API maakt het mogelijk om een geheel eigen dashboard te ontwikkelen, om inzicht krijgen in eigen indicatoren (KPI’s) en deze ook laagdrempelig te kunnen delen met betrokkenen. Een voorbeeld is het Energy dashboard van de provincie Utrecht.

Dit dashboard maakt opgaven zoals de woningbouwopgave en spanningen in een specifieke regio in relatie tot de totale regionale energie opgave grijpbaar en inzichtelijk voor bestuurders en omwonenden. Een ander voorbeeld is het projecten dashboard van Tygron partner Aveco de Bondt. Dit dashboard visualiseert verschillende datastromen en kan geautomatiseerd het Tygron Platform en de Watermodule aansturen. Vanuit het dashboard kunnen direct scenario’s worden doorgerekend.

Voor hydrologen die aan de slag willen met de Tygron API bieden wij de training API watersysteem aan:
Training API Watersysteem.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.