Webinar "Accelerated Simulations for Engineers." | July 11 2024 3.30 - 4.30 pm (CET)

Een terugblik op het Tygron Water Symposium 2019

In de meest recente versie van het Tygron Platform is veel aandacht voor water. In 2018 is de nieuwe watermodule samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland ontwikkeld en begin 2019 gevalideerd. Hierdoor is het Tygron Platform een betrouwbaar waterinstrument dat wordt gebruikt door een brede groep professionals in het werkveld. Tijdens het eerste Tygron Water Symposium kwamen zij bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. We pikken hier twee van de acht sessies eruit. 

 

Volgens Monique de Groot zijn de stappen naar een ‘klimaatrobuuste gemeente’ in grote lijnen duidelijk, namelijk stresstest, dialoog en uitvoering. Tauw begeleidt gemeenten in dit proces en gebruikt de Tygron Watermodule bij al deze stappen als ondersteuning.

Fase 1 Stresstesten

De eerste fase is inzicht krijgen in de huidige situatie door middel van een stresstest. Len Geisler (Tauw) toont hoe je met het Tygron Platform op verschillende abstractieniveaus naar resultaten van stresstesten kan kijken. 

Bij bijvoorbeeld wateroverlast krijg je een goed beeld over begin- en eindpunt, maar ook over stroomrichting. 

Hittestress. In de toekomst gaat het steeds vaker voorkomen dat er plekken zijn waar de gevoelstemperatuur zo hoog is dat je niet meer goed kan functioneren. Daarom is het van belang om koele plekken inzichtelijk te hebben. 

Bomen hebben veel invloed op hittestress. Maar de exacte locatie van bomen zitten vaak niet goed in de open data. Daarom werkt Tauw zelf aan data waar die bomen wel goed in zitten, met behulp van machine learning. Deze gegevens voegt Tauw zelf toe aan de open data die Tygron standaard inlaadt. 

Bij stresstesten is hitte ook een belangrijk aandachtspunt en daarom werkt Tygron aan een verbeterde hittestress-module conform de DPRA bijsluiter (de nieuwe standaard die door RIVM en Wageningen Universiteit is ontwikkeld). Een eerste versie komt al deze week op de Preview server beschikbaar. Een van de belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige versie is dat er gewerkt wordt met de impact van schaduwen. Komende periode wordt deze module nog verder aangevuld en verbeterd. 

 

Fase 2 Dialoog

De tweede fase is over de resultaten van de stresstesten in discussie gaan met belanghebbenden, denk aan gemeenten, burgers, ondernemers en calamiteitenorganisaties. Zo wordt bijvoorbeeld aan bewoners van een wijk de stelling voorgelegd hoe groot het probleem is als een deel van hun wijk niet bereikbaar is na een heel heftige bui. Een uitkomst hiervan kan zijn dat in bepaalde straten helemaal geen water op straat mag blijven staan. Om te bekijken hoe aan deze eis kan worden voldaan, wordt opnieuw het Tygron Platform gebruikt. De impact van verschillende stedebouwkundige plannen wordt inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen. 

Fase 3 Uitvoering

Scenario’s die worden onderzocht op het platform zijn bijvoorbeeld: een park inrichten als wadi, groene afgekoppelde daken, een waterbergende weg en de verlaging van tuintjes. De impact van deze opties wordt aan tafel met beleidsmakers en betrokkenen verkend en hierdoor ontstaat meteen discussie. 

 

Snakeware heeft samen met Waterschap Noorderzijlvest en Tygron een Augmented Reality app ontwikkeld. Modellen worden vanuit Tygron door middel van AR op tafel gevisualiseerd en ingezet om de dialoog aan te gaan. Bewoners kunnen zo bijvoorbeeld zien hoe hun eigen wijk of stad eruit ziet na een enorme bui. Tijdens het Tygron Water Symposium was het mogelijk om de oplossing zelf te ervaren.

Na afloop van het symposium vertrok het team snel naar Amsterdam voor de uitreiking van de Dutch Interactive Awards afgekort de DIA’s. Tijdens de uitreiking heeft de oplossing een zilveren award in de categorie “Nieuwe interfaces” behaald. Deze awards worden uitgereikt aan de beste digitale oplossingen van afgelopen jaar. De ‘unieke combinatie van betrouwbare data uit Tygron, maatschappelijke relevantie en een innovatieve interface’ is volgens de vakjury een unieke, prijswinnende combinatie.  

 

  • Sessie: Tygron voor dialoog: stresstest in 1 dag 
  • Door: Willemijn Rossen van Waterschap Zuiderzeeland – w.rossen@zuiderzeeland.nl

Met ‘stresstest in 1 dag’ biedt Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met Aveco de Bondt een krachtige les in klimaatadaptatie aan gemeenten. Het Tygron Platform speelt een belangrijke ondersteunende rol. Het doel is bewustwording creëren en met elkaar in gesprek komen.

Voordat de eendaagse stresstest van start gaat, komt er ongeveer een week aan voorbereiding bij kijken. Gegevens worden verzameld van de participerende gemeenteen de stresstesten worden berekend op het Tygron Platform

Plek op de agenda

Op de dag zelf komen medewerkers van de gemeente van verschillende afdelingen bij elkaar. Zij krijgen een algemene presentatie om iedereen op hetzelfde kennisniveau te krijgen. Een medewerker van Aveco de Bondt presenteert vervolgens de resultaten van de stresstesten met behulp van de 3D visualisatie van het Tygron Platform. Daarna gaan de deelnemers samen aan de slag met de probleemlocaties. De impact van verschillende aangedragen maatregelen wordt direct bekeken met behulp van het Tygron Platform. Dan volgt het actieve onderdeel van de dag. Deelnemers fietsen gezamenlijk naar de probleemlocaties om daar ter plekke te kijken.  

De dag wordt afgesloten met een terugkoppeling aan bestuurders en raad. Dit heeft als belangrijk effect dat het onderwerp nu zichtbaar is en een plek heeft op de agenda. Je ziet dat er ook weer nieuwe vragen uit voortkomen en dat deze worden opgepakt.

Resultaten

De stresstest in 1 dag is in de gemeentes Urk, Lelystad en Zeewolde toegepast. De inzet van het Tygron Platform heeft daar heel duidelijk bijgedragen aan een gezamenlijk en breed gedragen begrip van de materie. Zeewolde zet nu sterk in op het vergroten van de bewustwording bij bewoners en bedrijven. In Lelystad koppelen ze de uitkomsten aan plannen als de omgevingsvisie. In Urk nemen ze de resultaten mee in de watervisie en zijn er ook verdiepende vervolg-stresstesten georganiseerd.

 

 

Related posts

Weekly Tutorial

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.