Wat is het Tygron GeoDesign Platform ?

Het Tygron Geodesign Platform is multifunctionele software, ontworpen om snel en goed geïnformeerd beslissingen te nemen op basis van geografische data, uitgebreide analysemethoden en erkende rekenmodellen.

Het Platform is veelzijdig en flexibel en communiceert moeiteloos met reeds bestaande softwarepakketten.

Het maakt gebruik van open data en met de toevoeging van eigen, specialistische gegevens is het Platform ook geschikt voor zeer specifieke doeleinden.

Zo biedt het pakket een goede basis om de huidige situatie in kaart te brengen, toekomstige scenario’s te plannen en om met alle belanghebbenden afgewogen beslissingen te nemen.

En moet er iets worden doorgerekend? Een cluster supercomputers in de cloud zorgt voor de dataverwerking en doet complexe berekeningen op ongekend hoge snelheden.

Hiermee is het Tygron Platform het krachtige middelpunt in uiteenlopende projecten in de ruimtelijke ordening, waterbeheer, stadsplanning, energietransitie en nog veel meer.

 • OVERZICHT HEDEN

  • Op basis van realistische GEO data
  • Resultaten overal te bekijken in overzichtelijk 3D
  • Inzicht in alle onderling verbonden lagen

 • PLANNEN TOEKOMST

  • Verkennen van verschillende scenario’s
  • Maatregelen itereren en analyseren
  • Calculeer kosten en baten

 • STAKEHOLDER PARTICIPATIE

  • Alle stakeholders hebben inzicht en inspraak
  • Software rekent razendsnel veranderingen door
  • Samenwerking is cruciaal

Thema’s

Wij zijn Tygron

Tygron is een Nederlands softwarebedrijf, opgericht in 2005. Wij ontwikkelen het Tygron Geodesign Platform, cloud-based software dat gebruikers in staat stelt om eigen dynamische 3D-modellen te genereren op basis van GEO data en rekenmodellen.

De software is snel, interactief en visueel en daarom zeer geschikt om stakeholders (ook niet-experts) direct te betrekken bij afwegingen. De gevolgen van een ingreep in onze leefomgeving zijn direct inzichtelijk, zodat belanghebbenden goed geïnformeerd kunnen meepraten.

Dat laatste is voor ons een belangrijk punt. We geloven dat het Tygron Platform de processen sneller en transparanter laat verlopen en zo democratie kan bevorderen. Juist om deze redenen zijn er steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen en consultants die het Tygron Platform inzetten ter ondersteuning van gebiedsontwikkeling.

i-veiligheid van Tygron Platform

Tygron neemt uw privacy en de beveiliging van uw data zeer serieus. We werken conform de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) en hebben alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de (persoons)gegevens te beschermen. Klik hier om te zien hoe Tygron werkt aan de veiligheid en gegevensbescherming.