Accelerated Simulations for Engineers

Integreer, Simuleer en Presenteer je ruimtelijke data

Ontdek de veelheid aan mogelijkheden van Tygron

Minimaliseer complexiteit en overhead terwijl u de controle behoudt over uw analyses, simulaties en over de integratie van datastromen, simulaties en ontwerpscenario's.  

Van data naar informatie

 • Integratie van data en rekenmodellen  
 • Extreme simulatiekracht  
 • Scenario-impactanalyse gedurende verschillende projectfasen 

Herhaalbaarheid en schaalbaarheid

 • Automatisering van primaire werkprocessen en taken
 • Interoperabiliteit en API 
 • Simuleren, visualiseren en dashboards maken  

Houd de volledige controle over uw digitale processen

 • Deskundigen nemen het voortouw  
 • Blijven werken met eigen software  
 • Eigen beheer en ontwikkeling van een digitaal ecosysteem 

Het Tygron Plan

1. Maak een afspraak

We bespreken de specifieke vraagstukken, data en simulaties die relevant zijn voor uw organisatie. Op basis daarvan schetsen we de mogelijkheden.

2. Workshop met demo

In een workshop van een dag samen met uw team aan de slag met uw eigen data en simulaties in een Tygron project. Gezamenlijk ontwikkelen we een strategie die is afgestemd op de missie en werkprocessen van uw organisatie. Wij helpen u met een gestructureerd implementatieplan.

3. Zelf aan de slag met uw data en simulaties

Ontgrendel het potentieel van uw data en simulaties, en blijf daarbij onafhankelijk. Met de nadruk op schaalbaarheid, interoperabiliteit, beheer en onderhoud.

Volledige controle

Bij Tygron begrijpen we de noodzaak om volledige controle te hebben bij het beheren van uw gegevens en rekenmodellen, zodat u de implicaties van modelresultaten in elke situatie begrijpt. 

Voor meer dan 100 organisaties in 20 landen en 30.000 projecten helpt Tygron bij het integreren van datastromen en rekenmodellen, en bij het bieden van inzicht in de impact van plannen en scenario's. Dit verbetert de interne processen, waardoor toekomstscenario’s sneller kunnen worden getest. 

Thema’s

Digital Twin

 • High Performance Computing: Verhoogt de nauwkeurigheid van simulaties en analyses, waardoor gebruikers complexe scenario's op detailniveau kunnen verkennen.
 • Advanced Interoperability: Supports seamless integration with existing municipal systems and software solutions, which is essential for incorporating real-time data and policy context.

Stedenbouw

 • Ontwerp, beheer en optimaliseer stedelijke omgeving voor meer leefbaarheid en duurzame groei. 
 • Modelleer de impact op huisvesting en stadsplanning met behulp van demografische, landgebruik-, transport- en economische gegevens.

Klimaatbestendigheid

 • Ontwikkel strategieën om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren en te verzachten. 
 • Modelleer risico’s, voorspel impact en implementeer virtueel adaptieve maatregelen voor klimaatbestendigheid.

Milieu-impact

 • Beoordeel en verminder de milieueffecten van projecten door middel van systematische analyse en duurzame strategieën.
 • Evalueer integraal de impact van toekomstscenario's op het milieu, zoals op waterkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid.

Waterveiligheid

 • Beheer en beperk de risico's van damdoorbraken, overstromingen en zeespiegelstijging. 
 • Simuleer de gevolgen van overstromingen en test mitigatiebenaderingen om het verlies aan mensenlevens, eigendommen en schade aan de infrastructuur tot een minimum te beperken.

GIS en data-analyse

 • Gebruik gegevens en GIS-analyses om ruimtelijke data te analyseren, interpreteren en visualiseren voor weloverwogen besluitvorming.
 • Integreer en visualiseer grote hoeveelheden ruimtelijke data, waardoor complexe stadsplanning en besluitvorming mogelijk wordt.

Herkent u dit?

 • De informatie die ik nodig heb voor mijn gemeente is versnipperd over meerdere databronnen en applicaties, waar ik geen gemakkelijke toegang toe heb.
 • Het afwegen van alternatieven voor de ruimtelijke inrichting kost veel tijd en vraagt veel handwerk.
 • Het lukt me dus niet om een integraal inzicht te krijgen in de impact van scenario’s en gebiedsontwikkelingen in mijn gemeente, terwijl de Omgevingswet dit wel van me vraagt.


Een Digital Twin voor uw gemeente helpt u hierbij. Meer weten? Lees er meer over in het document ‘In 5 stappen naar een succesvolle Digital Twin voor de gemeentelijke Omgevingsvisie.’

Prijzen en licentiestructuur

Single

499 / maand
 • Op jaarbasis (per maand +20%)
 • Online Community support
 • Project type: Buurt/Stad
 • 1 gebruiker
 • Basis project capaciteit
 • Basis simulaties en analytics
 • Extreme resolutie: 75km2
 • Privacy en veiligheid: Premium
 • Premium API

Professional

1.499 - €2.899 / maand
 • Op jaarbasis (per maand +20%)
 • Premium support
 • Project type: Stad/Regionale schaal
 • 5 gebruikers
 • Premium project capaciteit
 • Premium simulaties en analytics
 • Extreme resolutie: 150 - 1250km2
 • Privacy en veiligheid: Premium
 • Premium API

Enterprise

 • Premium support
 • Project type: Stad/Regionale schaal
 • 20 gebruikers
 • Extreme project capaciteit
 • Extreme simulaties en analytics
 • Extreme resolutie: 300 - 2500km2
 • Privacy and veiligheid: Enterprise
 • Premium API

Voor degenen met specifieke eisen kondigen wij met trots onze configuratiediensten aan, waarbij we licenties afstemmen op uw maatwerkbehoeften zoals specifieke projecttypen en voor digitalisering. Onze flexibele prijsopties zijn ontworpen om aan uw exacte eisen op het gebied van performance, beveiliging en prijs/kwaliteit te voldoen. Bent u geïnteresseerd, maak dan een afspraak.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.