gemeenten_banner

Met het Tygron Platform kunnen plannen voor stadsontwikkelingen en ontwerpen van architecten eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.

TRY TYGRON

Verschillende scenario's en hun impact op de leefomgeving kunnen worden afgewogen.

Features

Environment


Assess environmental impact
Assess the environmental impact of plans. Gain insight in noise and air pollution and traffic. Explore the impact of alternatives.

Assess noise pollution
Gain insight in the current noise pollution, explore the impact of plans or investigate scenario’s to reduce noise.

Assess air pollution
Gain insight in the current air pollution, explore the impact of plans or investigate scenario’s to reduce air pollution.


Traffic models
Import your own traffic models and use these to calculate the impact of plans on traffic and the resulting environmental changes.

Urban Planning


Insight in impact: livability
Gain fast and accurare insight in the impact of changes in your surroundings on livability and spatial quality

Insight and impact assessment
In this use case for Mechelen (Belgium) the impact of urban plans on air quality and traffic noise was assessed. The analysis was enriched with data measured by citizens.

Shade and sun angle analysis
Analyse shade and as well as the impact of urban plans of shade on different hours of the day, and different days of the year.


Parametric design
Use parametric design to create future scenarios for urban as well as rural planning and gain insight in the impact.

Import 3D model
Easily import detailed 3D architectural designs into your project including attribute information.

Data overview
A complete overview of all relevant available data, easily accessible in a Tygron Project. Combine open data sources with your own data.


Import Urban plans
Import plans for urban development and assess the impact on all relevant aspects. Assess whether the plan meets the applicable (local) regulations.

GIS-BIM analysis


Edit your data externally
The Tygron Platform offers a large amount of geographical data, which can be accessed with a GIS via a WFS.

WMS: show maps externally
Establish a live interaction of calculation results (maps) between the Tygron Platform and a GIS, such as ArcGIS Pro or QGIS.

Import 3D models in SLPK format
Drag and Drop 3D Geo data: Import detailed 3D models, including textures, directly into the Tygron Platform.


Use available detailed 3D city model data
Use available I3S 3D city model data to build a new project on the Tygron Platform instead of our custom models.

Import Sketch-up models
Easily import a Sketch-up model into your project, e.g. from a database such as 3D warehouse, using ArcGIS Pro or FME.

Import 3D CAD models
Easily import a 3D CAD model into your project using ArcGIS Pro or FME.


Live connection with ArcGIS Online and Enterprise
Add and use your own Geo data hosted in ArcGIS Online or Enterprise.

Scenario analysis and Impact assessment


Environmental impact of urban plans
Assess the environmental impact of plans. Gain insight in noise and air pollution and traffic. Explore the impact of alternatives.

Check urban plans on regulation
Assess whether urban plans meet local regulations such as zoning plans. Gain insight in the effect of alternatives and discuss these with stakeholders.

Interactive design
Create a future design by drawing a scenario in the 3D worlds. The Tygron Platform offers several options for drawing tools.


Use your own Key Performance Indicators
Define your own performance criteria and add them to your projects using the Indicator functionality in the Tygron Platform.

Parametric design
Use parametric design to create future scenarios for urban as well as rural planning and gain insight in the impact.

River flood simulation
Simulate a river flooding scenario. Analyse flow velocity and water depth at different locations.


Exploring spatial impact of energy transition
Explore different scenario’s towards your energy transition goals. Assess the spatial impact, including aspects such as safety, lines of sight, noise and shade. This video was made by our partner Tauw.

3D, 2D, Dashboards and Story maps


Realistic 3D digital twin
Create a realistic, dynamic and interactive 3D Digital Twin and share with colleagues, stakeholders customers and other users.

Tygron Platform on mobile devices
Create a 2D viewer for easily sharing calculation results (maps) anywhere and on any device such as a tablet and smartphone.

Create a StoryMap
Create an ArcGIS StoryMap with live calculated results (maps) from the Tygron Platform.


Use JavaScript, HTML and CSS for customization
Use JavaScript, HTML and CSS to customize (KPI) panels into realtime dashboards with for example custom graphs.

Make screenshots
Make screenshots of your Tygron project to share in presenations or reports.

Create video
Make a video of your 3D project to share with colleagues, decision makers or stakeholders.


Energy transition dashboard
Create your own transparant dashboard to gain insight in your KPIs and share with stakeholders and decision makers.

Tygron treedt toe tot het Esri-partnernetwerk als Silver-partner

Het Nederlandse Esri Partner Network breidt zich uit met Tygron als Silver-partner. Door de samenwerking tussen Esri Nederland en Tygron wordt het voor overheden, ingenieurs, planners en ontwerpers mogelijk om eenvoudiger samen te werken en tot betere oplossingen te komen voor complexe ruimtelijke opgaven.

Tygron presenteert botsende sterren in Noordwijk

Botsende sterren? Heeft het ESTEC center in Noordwijk iets bijzonders in het heelal waargenomen of is er tussen BN’ers in de regio een meningsverschil ontstaan? Niets van dat alles.

Groningen en Tauw samen voor klimaatbestendige gemeente

Gemeente Groningen had de stresstesten in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) al uitgevoerd en vroeg Tauw om ondersteuning voor de volgende stappen, namelijk risicodialoog en uitvoering.

Utrecht en Tygron samen sterk voor energietransitie.

Provincie Utrecht introduceert vanaf 1 juni 2020 het zogeheten energiedashboard. Hiermee wil de provincie de energietransitie eenvoudiger en transparanter maken voor alle belanghebbenden in de regio.

De visie van gemeente Den Haag

Het Tygron Platform maakt het mogelijk dat initiatiefnemer, belanghebbenden en bevoegd gezag met één klik op de kaart inzicht krijgen in wat er op een bepaalde plek wel en niet kan en welke regels er gelden.

Premier Mark Rutte speelt een spelletje

Minister president Mark Rutte en toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz speelden allebei een rol in een serious game, opgezet door Tygron. In de sessie werd een bestaande casus in Den Haag besproken aan de hand van een urban planning simulatie op het Tygron Platform. Rutte nam de rol van projectontwikkelaar op zich en Schultz vertegenwoordigde de bewoners.

Student use case: Hitteproblematiek in Groningen

De gevolgen van hittestress zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom maakte Kees van der Molen de hitteproblematiek in Groningse wijken inzichtelijk voor mensen die niet bekend zijn met het fenomeen.

Tygron over de grens

Ook buiten de Nederlandse landsgrenzen is het Tygron Geodesign Platform goed in te zetten. Dankzij een open source databron als OpenStreetMaps worden gebieden over de hele wereld nu natuurgetrouw weergegeven. Additionele data verfijnen die weergave nog verder. Daarmee is het Tygron Platform ook in het buitenland het ideale hulpmiddel bij stakeholder overleg en scenario planning.

De economische waarde van Natuurlijk Kapitaal

Natuur is niet alleen essentieel voor het welzijn van mens en dier, het vertegenwoordigt ook een grote economische waarde. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe maat die de waarde van het zogeheten natuurlijk kapitaal in beeld brengt.

Een selectie van Tygron Platform gebruikers.