Van GIS naar Geavanceerde Modellering: Haal Meer uit uw GIS Data met het Tygron Platform

Het Tygron Support team krijgt vaak de vraag: we hebben al GIS-software, waarom zouden we het Tygron Platform gebruiken? In dit artikel beschrijven we het verschil, de overlap en de complementariteit tussen reguliere GIS-software, zoals ArcGIS Pro of QGIS, en het Tygron Platform.

GIS-softwaretoepassingen

GIS-softwaretoepassingen zijn ontworpen voor het verzamelen, beheren, analyseren en visualiseren van geografische data. Ze bieden een platform voor het werken met ruimtelijke informatie in verschillende vormen, zoals kaarten, luchtfoto's, satellietbeelden en ruimtelijke databestanden.

Functies van GIS-systemen

 • Data Management:
  • Verzamelen en opslaan van geografische data.
  • Beheren van datalagen zoals wegen, rivieren, vegetatie, enz.
 • Data Analysemethoden:
  • Overlay Analyse: Combineert meerdere datalagen om ruimtelijke relaties te identificeren.
  • Buffer Analyse: Creëert zones rond objecten, bijvoorbeeld voor impactanalyse rond een rivier.
  • Netwerkanalyse: Bestudeert de connectiviteit en routes binnen een netwerk, zoals wegen en leidingen.
 • Visualisatie:
  • Presenteren van data in kaartvorm, grafieken en 3D-modellen.
  • Verbeteren van inzicht in ruimtelijke patronen en relaties.
 • Een aantal voorbeelden van toepassingen zijn:
  • Verkeersmanagement: Optimaliseren van verkeersstromen en identificeren van knelpunten door analyse van verkeersdata en ongevallenlocaties.
  • Beheer van Nutsvoorzieningen: Lokaliseren en beheren van infrastructuur zoals waterleidingen, elektriciteitsnetwerken, en rioleringssystemen.
  • Locatieanalyse voor Bedrijven: Bepalen van de beste locatie voor winkels of kantoren door demografische gegevens en toegankelijkheid te analyseren.
  • Monitoring van Milieuvervuiling: In kaart brengen en analyseren van lucht- en watervervuiling om hotspots te identificeren en maatregelen te plannen.

Het Tygron Platform: Geavanceerde GIS-gebaseerde Modellering

Het Tygron Platform is ontworpen voor het uitvoeren van geavanceerde analyses en scenario-berekeningen op basis van GIS. Het biedt de mogelijkheden om modellen te creëren en analyseren die werkelijke processen en verschijnselen simuleren. Het integreert ruimtelijke data met analytische technieken om voorspellingen te doen en scenario's te testen.

Kenmerken van het Tygron Platform op basis van GIS

 • Integratie van Ruimtelijke Data:
  • Combineert verschillende soorten gegevens om complexe modellen te maken.
 • Modelleermethoden:
  • Deterministische Modellen: Deze modellen voorspellen resultaten op basis van vaste invoerparameters, zoals voor overstromingen, droogte, geluid en fijnstof.
  • Gecombineerde GIS-analyses: Zoals het combineren van connectiviteit en routes met hittestress-analyses voor afstand tot koelteberekeningen en het combineren van overstromingen met evacuatie routes.
  • Ruimtelijke Excel-rekenmodellen: Maakt Excel rekenmodellen ruimtelijk door geautomatiseerde gegevensophaal uit projecten, zoals oppervlaktes overstromingen, duur van overstromingen en combineren van schades.
 • Scenarioanalyse en Simulatie:
  • Testen van verschillende scenario's om toekomstige uitkomsten te voorspellen, zoals de effecten van klimaatverandering.
  • Doorrekenen van woningbouwplannen en direct de effecten daarvan analyseren.
 • Visualisatie:
  • Gebruik van kaarten, 3D-modellen en grafieken om modelresultaten te presenteren.
 • Een aantal voorbeelden van toepassingen zijn:
  • Watermanagement: Modelleren van overstromingen, plannen van evacuaties.
  • Stedelijke planning: Doorrekenen van scenario's en stedenbouwkundige plannen testen.
  • Klimaatadaptatie: Voorspelling van overstromingen, droogtes, hittestress en uitvoeren van impactanalyses.
  • Natuurinclusief bouwen:Uitvoeren van berekeningen op biodiversiteit, natuur, en de connectiviteit van groen.

Verschillen tussen GIS-software en het Tygron Platform

 • Functionaliteit:
  • GIS-systemen: Gericht op het beheren en analyseren van geografische data.
  • Tygron Platform: Gebruikt GIS-data om voorspellende modellen te maken en scenario's te simuleren.
 • Doel:
  • GIS-systemen: Visualiseren data en voeren eenvoudige analyses uit.
  • Tygron Platform: Genereert inzichten door complexe processen en interacties te modelleren.

Wilt u meer lezen over de baanbrekende technologie achter het Tygron Platform, of wat dit voor u als GIS-expert betekent? Mogelijk bent u geïnteresseerd in de volgende artikelen:

Complementariteit tussen GIS-Software en het Tygron Platform

 • Basis voor Modellering: GIS-software biedt de tools voor het verzamelen, opslaan en beheren van ruimtelijke gegevens, wat een essentiële basis vormt voor GIS-gebaseerde modellering door het Tygron Platform.
 • Data-Integratie: Het Tygron Platform maakt gebruik van GIS-systemen voor de invoer van data. Het ondersteunt open webformaten (zoals WMS, WFS, WCS), een gedocumenteerde API en Python SDK, wat integratie met andere applicaties en services mogelijk maakt, zoals met Web Viewers, QGIS, ArcGIS Online, Dashboards, FME, Unity en Cesium.
 • Samenwerking en Visualisatie: Tygron integreert eenvoudig, ook ‘live', met tools zoals QGIS en ArcGIS Online voor een naadloze samenwerking en visualisatie. Dit biedt gebruikers geavanceerde mogelijkheden voor scenarioanalyse en data-interpretatie.

Bekijk hier hoe je data uit QGIS in je Tygron-project krijgt:

Bekijk hier hoe je data uit ArcGIS Online in je Tygron-project krijgt:

Technologie van het Tygron Platform

De technologie achter het Tygron Platform maakt het mogelijk om data te integreren, simuleren en presenteren. Ingenieurs hebben geavanceerde tools nodig om de complexiteit en schaal van hedendaagse projecten te beheren. Daarom hebben we het Tygron Platform ontwikkeld – een krachtige, low-code oplossing die is ontworpen voor ingenieurs om data te integreren, simulaties uit te voeren, en presentaties met ongekende precisie en eenvoud te maken.

Ontdek de drie technologische drivers achter het Tygron Platform die snelheid en nauwkeurigheid bieden bij het omgaan met uw data en simulaties:

 • GPU-Driven Simulaties: Voer complexe simulaties parallel uit met behulp van geavanceerde cloud-gebaseerde GPU-technologie.
 • Open Standaarden & Interoperabiliteit: Naadloos integreren met uw voorkeursinstrumenten om samenwerking te verbeteren.
 • GIS-Based Modelleren: Bouw snel gedetailleerde projecten en simulaties vanuit uw bron-data.

Hoe werkt het?

 • Download onze gratis trial versie
 • Start je eigen project
 • Integreer, simuleer en presenteer uw eigen gegevens.

Omarm de toekomst van stadsplanning en omgevingssimulaties met het Tygron Platform, waar extreme rekenkracht, naadloze interoperabiliteit en snelle Digital Twin creatie samenkomen om uw projecten naar nieuwe hoogten te tillen.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.