Meer inzicht in wateroverlast: gemeenten Druten en Wijchen

Voor de gemeenten Druten en Wijchen heeft Tygron-partner TAUW visueel inzichtelijk gemaakt waar potentiële wateroverlastgevoelige locaties liggen. Hiervoor heeft TAUW de output van het rioleringsmodel Infoworks ICM gekoppeld aan het maaiveldmodel in het Tygron Platform. In het Platform hebben zij extreme neerslag gesimuleerd met de Watermodule. De uitkomst is een overzicht met de locaties en hoeveelheid water op straat en inzicht in waar dit water vandaan komt. Zo krijgen de gemeenten inzicht in de effecten en gevolgen van extreme neerslag en zijn zij in staat om hierop te anticiperen. Alle resultaten zijn opgeleverd in een online viewer.

Zie voor meer informatie over dit project:
https://www.tauw.nl/projecten/maaiveldanalyse-wateroverlast-gemeenten-druten-en-wijchen.html