Handelingsperspectief bij overstromingen met een Digital Twin

Stel er breekt een dijk door. In Nederland staat een dorp of stad dan al snel onder water. Waar is de nood het hoogst? Hoeveel tijd is er om mensen weg te krijgen? Waar moet je beginnen? Welke routes zijn er nog begaanbaar? Welk materiaal hebben de hulpdiensten nodig? Waterschappen brengen met een simulatie in een digital twin van Tygron het handelingsperspectief in beeld. Hiermee kunnen betrokkenen zoals bestuurders, veiligheidsregio’s of omwonenden inzicht krijgen in welk risico ze lopen en wat hieraan kan worden gedaan.

Florian Witsenburg, CEO Tygron, ging tijdens de Geo-inspiratiedagen van Geonovum op 20 april 2021 in op de volgende vragen: Hoe maak je zoiets? Waar haal je de ingrediënten vandaan en hoe pas je het allemaal naadloos in elkaar? Hoe kan je het gebruiken in de praktijk? Hier ziet u zijn bijdrage terug: