Berichten

Tygron EDU Event 2020 • Deel en Inspireer

Donderdag 9 april vond voor de vijfde keer het Tygron EDU Event plaats. Het was op voorhand al een gedenkwaardige editie doordat de uitbraak van het coronavirus een fysiek evenement onmogelijk maakte. In plaats daarvan ging het Tygron EDU Event 2020 online met een webinar via Zoom.

Deel en Inspireer

Het werd een internationale aangelegenheid met docenten, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld uit diverse landen als toehoorders. Het Webinar werd gepresenteerd door Tygron COO Hedi van Dijk die in haar openingswoord vertelde dat onderwijsinstellingen die het Tygron Geo Platform gebruiken in het curriculum behoefte hebben aan voorbeelden van andere scholen. Wat voor soort projecten zijn er gedraaid en hoe hebben docenten en studenten het aangepakt, wat ging goed en waar liep het spaak? Kortom, deel en inspireer!

Hands on

Maxim Knepflé (Tygron CTO) en Godelief Abilakh Missier (GIS specialist) lieten zien hoe verschillende softwarepakketten op het gebied van GIS nu in te passen zijn in het Tygron Geodesign Platform. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan integratie van onder meer Esri en Qgis. In hun korte presentatie zagen we hoe eigen gebouwen worden geïmporteerd in het platform via een GeoJSON bestand en hoe door Tygron berekende resultaten zichtbaar worden in andere applicaties.

Studenten in actie

Mendel Giezen (Universiteit van Amsterdam) vertelde hoe hij het Tygron Geodesign Platform heeft ingezet voor zijn les Climate Proof Development of Cities and Strategic Planning. Het viel hem op dat studenten in het 5 tot 7 weken durende project maar moeilijk op gang kwamen met de software. Dit ondanks de uitgebreide tutorials en het altijd bereikbare forum van Tygron. Diverse oplossingen werden aangedragen door toehoorders tijdens het webinar. Volgens Giezen is er meer technische kennis nodig bij zowel studenten als docenten en stelt samenwerking met bedrijven en overheden voor, alsmede live chats met Tygron medewerkers.

Oplossingsgericht

Henk van Hardeveld (Waternet) is voor zijn promotieonderzoek in 2014 het Tygron Platform gaan gebruiken en doet dat nu bij zijn werk bij Waternet nog steeds. Hij zag dat de interactieve simulatie van het Platform heel goed werkte met stakeholders. Zij raakten met elkaar aan de praat bij het zien van de resultaten op een 3D kaart en probeerden meteen deals te sluiten. Nog steeds zet hij het Tygron Platform in tijdens zijn werk om met stakeholders snel consensus te bereiken, zoals bij zijn project RE:PEAT over bodemdaling. Zijn oplossing om meer studenten te leren omgaan met de software is om bedrijven en overheden tijd van bekwaam personeel te laten doneren om de studenten op te leiden.

Gedwongen online

Karin Wilterdink (Aeres Hogeschool) integreert al vijf jaar het Tygron Platform in haar lessen voor de bachelor Geo, Media en Design. Eerst deden de studenten alleen de Climate game,, maar tegenwoordig ontwikkelen ze in samenwerking met waterschap de Stichtse Rijnlanden ook eigen projecten. Door de verscherpte maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus was ze plotseling gedwongen haar lessen online te geven. Zo ook de Climategame. Met een extreem korte voorbereidingstijd en de zoektocht naar de juiste manier van online communiceren bleek het leren omgaan met het Tygron Platform meer tijd te kosten dan verwacht. Toch gaan de online lessen door, want: ‘de studenten vinden de Climategame geweldig!’

Overleg met provincie Utrecht over Tygron Roadmap, 31 maart 2020

De provincie Utrecht zet het Tygron Platform al meerdere jaren in om te ondersteunen bij haar beleidsopgave. Het gaat dan om onderwerpen als milieukwaliteit, klimaatadaptatie, energietransitie, bodemdaling en verkeer. Dit soort opgaven vragen om het integrale inzicht in de leefomgeving dat Tygron kan bieden en dat eveneens transparant is en gebruikt kan worden om af te stemmen met partners.

Lees er hier meer over:

https://www.tygron.com/nl/2018/07/17/provincie-utrecht-gebruikt-tygron-platform-voor-omgevingswet/

Op 31 maart 2020 hebben de provincie Utrecht, Tauw en Tygron overlegd over hoe Tygron nog beter kan bijdragen aan verschillende beleidsprocessen van de provincie Utrecht, van visievorming tot participatie. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer parametrisch ontwerpen en het werken met verkeersmodellen. Hieronder vindt u een aantal Q&A’s die tijdens dit overleg werden besproken.

Tygron EDU Event 2020 • Deel en Inspireer

Donderdag 9 april vond voor de vijfde keer het Tygron EDU Event plaats. Het was op voorhand al een gedenkwaardige editie doordat de uitbraak van het coronavirus een fysiek evenement onmogelijk maakte. In plaats daarvan ging het Tygron EDU Event 2020 online met een webinar via Zoom.

Deel en Inspireer

Het werd een internationale aangelegenheid met docenten, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld uit diverse landen als toehoorders. Het Webinar werd gepresenteerd door Tygron COO Hedi van Dijk die in haar openingswoord vertelde dat onderwijsinstellingen die het Tygron Geo Platform gebruiken in het curriculum behoefte hebben aan voorbeelden van andere scholen. Wat voor soort projecten zijn er gedraaid en hoe hebben docenten en studenten het aangepakt, wat ging goed en waar liep het spaak? Kortom, deel en inspireer!

Hands on

Maxim Knepflé (Tygron CTO) en Godelief Abilakh Missier (GIS specialist) lieten zien hoe verschillende softwarepakketten op het gebied van GIS nu in te passen zijn in het Tygron Geodesign Platform. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan integratie van onder meer Esri en Qgis. In hun korte presentatie zagen we hoe eigen gebouwen worden geïmporteerd in het platform via een GeoJSON bestand en hoe door Tygron berekende resultaten zichtbaar worden in andere applicaties.

Studenten in actie

Mendel Giezen (Universiteit van Amsterdam) vertelde hoe hij het Tygron Geodesign Platform heeft ingezet voor zijn les Climate Proof Development of Cities and Strategic Planning. Het viel hem op dat studenten in het 5 tot 7 weken durende project maar moeilijk op gang kwamen met de software. Dit ondanks de uitgebreide tutorials en het altijd bereikbare forum van Tygron. Diverse oplossingen werden aangedragen door toehoorders tijdens het webinar. Volgens Giezen is er meer technische kennis nodig bij zowel studenten als docenten en stelt samenwerking met bedrijven en overheden voor, alsmede live chats met Tygron medewerkers.

Oplossingsgericht

Henk van Hardeveld (Waternet) is voor zijn promotieonderzoek in 2014 het Tygron Platform gaan gebruiken en doet dat nu bij zijn werk bij Waternet nog steeds. Hij zag dat de interactieve simulatie van het Platform heel goed werkte met stakeholders. Zij raakten met elkaar aan de praat bij het zien van de resultaten op een 3D kaart en probeerden meteen deals te sluiten. Nog steeds zet hij het Tygron Platform in tijdens zijn werk om met stakeholders snel consensus te bereiken, zoals bij zijn project RE:PEAT over bodemdaling. Zijn oplossing om meer studenten te leren omgaan met de software is om bedrijven en overheden tijd van bekwaam personeel te laten doneren om de studenten op te leiden.

Gedwongen online

Karin Wilterdink (Aeres Hogeschool) integreert al vijf jaar het Tygron Platform in haar lessen voor de bachelor Geo, Media en Design. Eerst deden de studenten alleen de Climate game,, maar tegenwoordig ontwikkelen ze in samenwerking met waterschap de Stichtse Rijnlanden ook eigen projecten. Door de verscherpte maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus was ze plotseling gedwongen haar lessen online te geven. Zo ook de Climategame. Met een extreem korte voorbereidingstijd en de zoektocht naar de juiste manier van online communiceren bleek het leren omgaan met het Tygron Platform meer tijd te kosten dan verwacht. Toch gaan de online lessen door, want: ‘de studenten vinden de Climategame geweldig!’

Overleg met provincie Utrecht over Tygron Roadmap, 31 maart 2020

De provincie Utrecht zet het Tygron Platform al meerdere jaren in om te ondersteunen bij haar beleidsopgave. Het gaat dan om onderwerpen als milieukwaliteit, klimaatadaptatie, energietransitie, bodemdaling en verkeer. Dit soort opgaven vragen om het integrale inzicht in de leefomgeving dat Tygron kan bieden en dat eveneens transparant is en gebruikt kan worden om af te stemmen met partners.

Lees er hier meer over:

https://www.tygron.com/nl/2018/07/17/provincie-utrecht-gebruikt-tygron-platform-voor-omgevingswet/

Op 31 maart 2020 hebben de provincie Utrecht, Tauw en Tygron overlegd over hoe Tygron nog beter kan bijdragen aan verschillende beleidsprocessen van de provincie Utrecht, van visievorming tot participatie. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer parametrisch ontwerpen en het werken met verkeersmodellen. Hieronder vindt u een aantal Q&A’s die tijdens dit overleg werden besproken.

Tygron EDU-event, April 9th, 2020: Share and Inspire

On the 9th of April 2020 we hosted the annual Tygron Edu-Event. It was an online event this year and it went very well, so big smiles in our editorial room.

 

 

The EDU Event is Tygron’s longest running event thanks to our strong and active community. Educational institutions like to share their experiences of working with the Tygron Platform and learn from each other. More schools are starting to integrate our software in the curriculum and the need for workable examples has grown exponentially.

Program:

00:10:00 Welcome and introduction by Tygron (Hedi van Dijk)

10:48 Maxim Knepflé, Godelief Abilakh Missier, GIS-specialist: GIS and Geodesign: Importing REVIT models, Using ESRI and QGis, WFS connection, Q&A

00:34:25  Mendel Giezen of the University of Amsterdam explains how he integrated the Tygron Platform in the course Climate Proof Development of Cities and Strategic Planning in 2019. How did he do it and what are his findings? There is room for live questions.

1:10:05  Henk van Hardeveld, Waternet talks about his experiences with guiding students, about his own PhD research in which Tygron played an important role and about the added value of Tygron for the water field

1:32:30  Karin Wilterdink, Aeres hogeschool: Using Tygron in online teaching methods.

1 :47:35 Q&A, Round up by Tygron with room for online interaction. Share your thoughts and feelings and ideas for the future.

Related links:

Read the Q and A’s from the event:

https://www.tygron.com/nl/edu-event-2020-q-a/

 

Verslag Tygron Community of Practice Geodesign

Op 25 november 2019 vond de eerste Tygron Community of Practice rond het thema Geodesign plaats. De bijeenkomst was gericht op hoe vraagstukken bij provincies door het Tygron Platform ondersteund kunnen worden. Er was inbreng vanuit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland, maar ook enkele gemeenten en adviesbureau’s waren aanwezig. 

 De bijeenkomsten van de Community zijn voor Tygron en haar gebruikers belangrijk want:

  • Gebruikers laten ons zien op welke manier het Tygron Platform wordt gebruikt en waar en waar zij tegen aan lopen; op basis hiervan kunnen wij verbeteringen doorvoeren.
  • Gebruikers inspireren elkaar. Er zijn erg veel verschillende toepassingen van het Tygron Platform. Het blijkt erg zinvol om elkaars toepassingen te zien en vragen te kunnen stellen.
  • Tygron kan de nieuwe ontwikkelingen delen en uitleggen

Bovenstaande werd middels een aantal gevarieerde presentaties ingevuld:

Use cases, provincie Utrecht door Luc de Horde (strategisch adviseur omgevingsinformatie bij provincie Utrecht).  Luc vertelde hoe de Provincie Utrecht het Tygron Platfom inzet voor integrale afwegingen met Milieu Kwaliteitsprofielen (MKP) en voor het PRovinciaal Initiatieven Platform (PRIP). Hij gaf een vooruitblik op de inzet van het Tygron Platform voor visievorming.

 Ontwikkelingen Tygron en Geo-design door Maxim Knepfle (CTO Tygron), oa:

Koppeling en integratie met (Esri) software, zoals de live koppeling tussen Tygron en ArcGIS Pro via wfs en het inladen van gedetailleerde 3D met texturen: zie ook filmpje:

Eerste ontwikkelingen op het gebied van parametrisch ontwerpen

Werken met hittestress cf DPRA-richtlijn. Zie ook filmpje: 

Deze ontwikkelingen zullen begin januari voor alle gebruikers beschikbaar komen op onze Preview Server. Alle gebruikers zullen worden uitgenodigd om deze te testen voordat ze overgaan naar de LTS Server twee maanden later.

Ron Boing (geo-adviseur) van de provincie Gelderland vertelde hoe hij en zijn team het Platform hebben ingezet voor een testcase voor gebiedsontwikkeling. Met het Platform kon inzicht verworven worden in de wisselwerking tussen onder meer groen, parkeren en bouwopgave. Ron liet een aantal mooie voorbeelden zien voor hoe data in het Platform met behulp van html kan worden ontsloten. Zie voor meer info ook deze discussie op ons gebruikersforum: https://community.tygron.com/forum/discussion/comment/423#Comment_423=

Ken Arts (geo-informatie specialist bij provincie Noord-Brabant) van de Provincie Noord Brabant liet zien hoe Noord-Brabant Tygron voor het PRIP heeft toegepast. Een ontwikkelopgave en bijbehorende data zijn in het Platform inzichtelijk gemaakt. Het maken van filmpjes hiervan heeft zeer bijgedragen aan de voorbereiding van de PRIP-sessie zelf. Ken benoemde ook een aantal waardevolle concrete verbeterpunten om de voorbereiding van de data voor een PRIP te versnellen.

Download PDF

Presentatie_toepassing_Tygron_Brabantse_PRIP.pdf

Robert-Jan den Haan (PhD van de Universiteit van Twente) demonstreerde tot slot zijn zelf ontwikkelde toepassing om stakeholders te betrekken bij riviermanagement. Door het combineren van verschillende modellen, een fysiek spelbord en het Tygron Platform verbeterd hij het inzicht in ontwerpkeuzes bij riviermanagement. Zie ook: https://www.tygron.com/nl/2019/11/07/de-virtual-river-game-maakt-complexe-modellen-inzichtelijk-voor-alle-stakeholders/

 

 

Tijdens en na afloop van de presentaties was er veel ruimte voor discussie over deze en andere toepassingen. Zo is gesproken over de mogelijkheid om het Tygron Platform voor de stikstofproblematiek in te zetten. Hier zijn verschillende opties voor denkbaar die variëren van het verkennen van oplossingsrichtingen binnen de bestaande functionaliteit van het Platform tot het inbouwen van de PAS-rekenmethodiek. Florian Witsenburg, CEO van Tygron, heeft de provincies uitgedaagd om een gezamenlijke behoefte te formuleren.

Ook waren er vragen over de toepassingsmogelijkheden van het Tygron Platform voor energietransitie. Ook hiervoor wordt het Platform al veelvuldig ingezet, bijvoorbeeld door Tauw ter ondersteuning van de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie RES). Hier zie je hoe:

 

Tygron werkt continu aan het verbeteren van de functionaliteiten van ons platform. Vanuit de feedback  van gebruikers, onder meer op deze bijeenkomst, zullen we ook in de toekomst weer een flink aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Wij zien alweer uit naar de volgende bijeenkomst.

Een terugblik op het Tygron Water Symposium 2019

In de meest recente versie van het Tygron Platform is veel aandacht voor water. In 2018 is de nieuwe watermodule samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland ontwikkeld en begin 2019 gevalideerd. Hierdoor is het Tygron Platform een betrouwbaar waterinstrument dat wordt gebruikt door een brede groep professionals in het werkveld. Tijdens het eerste Tygron Water Symposium kwamen zij bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. We pikken hier twee van de acht sessies eruit. 

 

Volgens Monique de Groot zijn de stappen naar een ‘klimaatrobuuste gemeente’ in grote lijnen duidelijk, namelijk stresstest, dialoog en uitvoering. Tauw begeleidt gemeenten in dit proces en gebruikt de Tygron Watermodule bij al deze stappen als ondersteuning.

Fase 1 Stresstesten

De eerste fase is inzicht krijgen in de huidige situatie door middel van een stresstest. Len Geisler (Tauw) toont hoe je met het Tygron Platform op verschillende abstractieniveaus naar resultaten van stresstesten kan kijken. 

Bij bijvoorbeeld wateroverlast krijg je een goed beeld over begin- en eindpunt, maar ook over stroomrichting. 

Hittestress. In de toekomst gaat het steeds vaker voorkomen dat er plekken zijn waar de gevoelstemperatuur zo hoog is dat je niet meer goed kan functioneren. Daarom is het van belang om koele plekken inzichtelijk te hebben. 

Bomen hebben veel invloed op hittestress. Maar de exacte locatie van bomen zitten vaak niet goed in de open data. Daarom werkt Tauw zelf aan data waar die bomen wel goed in zitten, met behulp van machine learning. Deze gegevens voegt Tauw zelf toe aan de open data die Tygron standaard inlaadt. 

Bij stresstesten is hitte ook een belangrijk aandachtspunt en daarom werkt Tygron aan een verbeterde hittestress-module conform de DPRA bijsluiter (de nieuwe standaard die door RIVM en Wageningen Universiteit is ontwikkeld). Een eerste versie komt al deze week op de Preview server beschikbaar. Een van de belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige versie is dat er gewerkt wordt met de impact van schaduwen. Komende periode wordt deze module nog verder aangevuld en verbeterd. 

Fase 2 Dialoog

De tweede fase is over de resultaten van de stresstesten in discussie gaan met belanghebbenden, denk aan gemeenten, burgers, ondernemers en calamiteitenorganisaties. Zo wordt bijvoorbeeld aan bewoners van een wijk de stelling voorgelegd hoe groot het probleem is als een deel van hun wijk niet bereikbaar is na een heel heftige bui. Een uitkomst hiervan kan zijn dat in bepaalde straten helemaal geen water op straat mag blijven staan. Om te bekijken hoe aan deze eis kan worden voldaan, wordt opnieuw het Tygron Platform gebruikt. De impact van verschillende stedebouwkundige plannen wordt inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen. 

Fase 3 Uitvoering

Scenario’s die worden onderzocht op het platform zijn bijvoorbeeld: een park inrichten als wadi, groene afgekoppelde daken, een waterbergende weg en de verlaging van tuintjes. De impact van deze opties wordt aan tafel met beleidsmakers en betrokkenen verkend en hierdoor ontstaat meteen discussie. 

  • Demo: Snakeware Augmented Reality app
  • Door: Arjen de Jong van Snakeware – arjen@snakeware.nl

Snakeware heeft samen met Waterschap Noorderzijlvest en Tygron een Augmented Reality app ontwikkeld. Modellen worden vanuit Tygron door middel van AR op tafel gevisualiseerd en ingezet om de dialoog aan te gaan. Bewoners kunnen zo bijvoorbeeld zien hoe hun eigen wijk of stad eruit ziet na een enorme bui. Tijdens het Tygron Water Symposium was het mogelijk om de oplossing zelf te ervaren.

Na afloop van het symposium vertrok het team snel naar Amsterdam voor de uitreiking van de Dutch Interactive Awards afgekort de DIA’s. Tijdens de uitreiking heeft de oplossing een zilveren award in de categorie “Nieuwe interfaces” behaald. Deze awards worden uitgereikt aan de beste digitale oplossingen van afgelopen jaar. De ‘unieke combinatie van betrouwbare data uit Tygron, maatschappelijke relevantie en een innovatieve interface’ is volgens de vakjury een unieke, prijswinnende combinatie.  

 

  • Sessie: Tygron voor dialoog: stresstest in 1 dag 
  • Door: Willemijn Rossen van Waterschap Zuiderzeeland – w.rossen@zuiderzeeland.nl

Met ‘stresstest in 1 dag’ biedt Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met Aveco de Bondt een krachtige les in klimaatadaptatie aan gemeenten. Het Tygron Platform speelt een belangrijke ondersteunende rol. Het doel is bewustwording creëren en met elkaar in gesprek komen.

Voordat de eendaagse stresstest van start gaat, komt er ongeveer een week aan voorbereiding bij kijken. Gegevens worden verzameld van de participerende gemeenteen de stresstesten worden berekend op het Tygron Platform

Plek op de agenda

Op de dag zelf komen medewerkers van de gemeente van verschillende afdelingen bij elkaar. Zij krijgen een algemene presentatie om iedereen op hetzelfde kennisniveau te krijgen. Een medewerker van Aveco de Bondt presenteert vervolgens de resultaten van de stresstesten met behulp van de 3D visualisatie van het Tygron Platform. Daarna gaan de deelnemers samen aan de slag met de probleemlocaties. De impact van verschillende aangedragen maatregelen wordt direct bekeken met behulp van het Tygron Platform. Dan volgt het actieve onderdeel van de dag. Deelnemers fietsen gezamenlijk naar de probleemlocaties om daar ter plekke te kijken.  

De dag wordt afgesloten met een terugkoppeling aan bestuurders en raad. Dit heeft als belangrijk effect dat het onderwerp nu zichtbaar is en een plek heeft op de agenda. Je ziet dat er ook weer nieuwe vragen uit voortkomen en dat deze worden opgepakt.

Resultaten

De stresstest in 1 dag is in de gemeentes Urk, Lelystad en Zeewolde toegepast. De inzet van het Tygron Platform heeft daar heel duidelijk bijgedragen aan een gezamenlijk en breed gedragen begrip van de materie. Zeewolde zet nu sterk in op het vergroten van de bewustwording bij bewoners en bedrijven. In Lelystad koppelen ze de uitkomsten aan plannen als de omgevingsvisie. In Urk nemen ze de resultaten mee in de watervisie en zijn er ook verdiepende vervolg-stresstesten georganiseerd.

 

 

Edu-event 2019: Tygron in het onderwijs, groter dan ooit!

Donderdag 7 februari vond voor de vierde keer het Tygron Edu Event plaats. Het was voor het eerst dat het buiten het Tygron kantoor in Den Haag werd gehouden, tot grote vreugde van organisator Hansje Hooghiemstra. De Universiteit van Amsterdam bood onderdak aan de ongeveer twintig deelnemers, een mix van docenten, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld.

Feedback

Hansje benadrukte in haar openingswoord dat Tygron het event gebruikt om feedback te krijgen van de onderwijsinstellingen die het Platform gebruiken in het curriculum. Zo bleek vorig jaar dat er grote behoefte was aan informatie over de functionaliteit van de software. Met nieuwe tutorial video’s, het forum en de uitgebreide wiki heeft Tygron aan die wens voldaan. Ook was de prijs voor een licentie een struikelblok voor velen. De gratis Edu-licentie voor het Tygron Platform was daarvoor de oplossing.

Complexiteit van ruimtelijke ordening

Ilse Rovers, docente Milieukunde aan de Avans Hogeschool, past de Climategame dit studiejaar voor het eerst toe in het curriculum. Zij vertelde over haar bevindingen tijdens de pilot: “De studenten zijn enthousiast over de lessen met de Climategame. Het is heel hands-on en dat is precies wat ze willen.” Volgens Rovers ervaren studenten nu voor het eerst de complexiteit van ruimtelijke ordening door rollen van de verschillende stakeholders te spelen.

Ambitie

Anouk Berendsen, docent Land- en Watermanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft de ambitie om het Tygron Platform breder in te zetten dan alleen voor de Climategame. “Nu gebruiken studenten het platform al voor het Minor project ‘Steengoed’ in het kader van Sustainable River Management met een oude steenfabriek en lopen er afstudeeronderzoeken in opdracht van externe opdrachtgevers.” In de toekomst wil ze RE:PEAT als serious game gebruiken, reguliere studenten games laten bouwen én wateroverlast in stedelijk gebied berekenen en visualiseren.   

Template

Mendel Giezen, docent Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Infrastructuur op de UvA, gebruikt het Tygron Platform nu voor het eerst bij de Master Urban & Regional Planning. Daar bleek de vraag naar een template voor de lokale situatie groot. “We willen graag Amsterdamse stakeholders toevoegen, maar het ontbrak de studenten aan tijd om daar in te duiken.” Er komt voor de volgende keer dus meer instructie over de editor mode.

Behoefte

Tijdens het vragenrondje werd duidelijk dat er behoefte is aan meer regio- en opleidingsspecifieke projecten zoals de Climategame. Ook klonk de vraag om meer informatie over hoe het platform beter is in te passen in het curriculum. Afgesproken is dat Tygron gaat helpen met het opzetten van specifieke cases en dat het onderwijs die gaat documenteren. Verder proberen we het werkveld te interesseren om echte projecten te delen en inzicht te geven in werkwijze, zodat studenten waardevolle werkervaring op kunnen doen.

Tijdens de Geoweek maken scholieren kennis met Geodesign

Het Tygron kantoor in Den Haag werd eind mei bezocht door groepen 1 en 2 van plaatselijke middelbare scholen in het kader van de GeoWeek. Dertig brugklasleerlingen kregen de kans om te werken met het Tygron Geodesign Platform.

Tijdens de GeoWeek kunnen leerlingen in hun eigen omgeving kennis maken met de praktijk van geo. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles en delen zo hun expertise. Door ‘zelf te doen’ kunnen leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van geografie ontdekken.

DSC_0226

Slopen

Op het Tygron kantoor in Den Haag werkten de leerlingen in tweetallen aan scenario’s zoals die ook in de praktijk kunnen voorkomen. Allereerst laadden ze in het Tygron Platform een gebied in dat ze kennen en vervolgens mochten ze aanpassingen doen op het gebied van woningbouw, infrastructuur of groenvoorziening, eigenlijk wat hun fantasie ze ook ingaf. En dat hebben we geweten!

De meeste groepjes kozen voor hun eigen woonwijk of de locatie van de school. Daar werd in eerste instantie rigoureus gesloopt. Opvallend vaak ging het schoolgebouw tegen de vlakte. In de eigen woonwijk werd het ouderlijk huis juist gespaard en moest de omliggende bebouwing plaats maken voor meer groen of in een enkel geval ‘een enorm buitenzwembad’. Anderen zochten de grenzen op van de engine en bouwden enorme flatgebouwen of torens.

DSC_0225

Geen zon

Na het veranderen van de omgeving werd gekeken naar de gevolgen. Wat betekent bijvoorbeeld het aanleggen van een buitenzwembad ter grootte van een woonwijk? Het blijkt wonderen te doen voor hittestress. Maar waar moeten al die gezinnen heen die door de sloop hun huis zijn kwijtgeraakt? En in het geval van de nieuw verrezen flatgebouwen blijkt dat door de slagschaduw de wijken erachter de zon niet meer zien. Ook zijn de wegen niet meer toereikend voor al het toegenomen verkeer van de bewoners.

Op deze manier kregen de leerlingen direct te zien dat elke verandering consequenties heeft en dat stadsplanning een constante afweging is tussen economische en ecologische belangen. Belangrijke lessen die door de 3D visualisatie en het bedieningsgemak van het Tygron Platform door de meeste leerlingen als ‘heel leuk’ werd ervaren.

DSC_0222