Digital Twin Terneuzen biedt handelingsperspectief in klimaatadaptatie van de Schilderswijk

September 2022, binnen een uur valt er een flinke bui van meer dan 100 mm neerslag in Terneuzen. Bij de bewoners van de Schilderswijk loopt het water de huizen in en ontstaat er veel schade. Dit komt door de extreme neerslag, maar ook doordat de wijk lager ligt dan de omgeving.

Om te voorkomen dat dit ooit nog een keer gebeurt, wilde de gemeente Terneuzen dat deze wijk een voorbeeld wordt voor klimaatadaptatie. Daarvoor werden hoge klimaatadaptatie-eisen neergelegd. De gemeente paste voor het eerst op grote schaal de, in 2023 aangenomen, klimaatlabelsystematiek van de provincie Zeeland toe. Voor deze wijk werd vastgesteld dat het aan Label-B (vergelijkbaar met de Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving) moet voldoen. Een flinke ambitie en opgave voor een bestaande woonwijk.

Daarom vroeg de gemeente ingenieursbureau BOOT om mee te denken over oplossingen aan de hand van de klimaattoets. Maar voldoen de nieuwe plannen aan al die strenge eisen? Hoe om te gaan met wateroverlast of hittestress? Bijvoorbeeld, moeten er in een straat vijf of tien bomen worden geplant om de gevoelstemperatuur genoeg te verlagen, en waar moeten die dan komen te staan? De nieuwe maatregelen werden daarom eerst uitgebreid getoetst in een Digital-Twin.

Digital Twin Terneuzen
Samen met diverse disciplines binnen de gemeente ontwierpen de experts van Buro Boot een groenblauw plan, dat vervolgens in de Digital Twin werd geladen en getoetst aan de normen van klimaatlabel-B. Deze Digital Twin is ontwikkeld op het Tygron Platform, een tool speciaal ontworpen voor het verwerken en integreren van grote hoeveelheden data en rekenmodellen.

Na een aantal aanvullende maatregelen, zoals extra bomen, gelaagd groen en stroomgoten richting waterbergende voorzieningen, voldoet het schetsplan nu aan alle klimaatlabeleisen. Het schetsontwerp is daarna vertaald naar een informatieve en sprekende infographic. Deze wordt gebruikt voor communicatiedoeleinden met bijvoorbeeld bewoners. Als eindproduct is een Plan van Aanpak opgesteld voor 2024 tot 2030 met een bijbehorende kostenraming. In dit plan is uitgewerkt wat de gemeente per jaar moet doen om in 2030 een klimaatrobuuste wijk te hebben.

Deze aanpak heeft geleid tot een integraal en duurzaam klimaatadaptatieplan voor de periode 2024-2030, gericht op het verbeteren van de veerkracht van de Schilderswijk tegen klimatologische extremen. Dit project dient niet alleen als bescherming voor de Schilderswijk maar ook als inspiratie voor andere gemeenten die geconfronteerd worden met vergelijkbare uitdagingen.

Tygron Platform
In Nederland, waar we steeds vaker te maken krijgen met zware buien, langdurige droogte en extreme hitte, is het essentieel onze omgeving aan te passen. Dit betekent dat zowel in woningbouw, klimaatadaptatie als natuurherstel nieuwe benaderingen nodig zijn. Het Tygron Platform biedt de experts de mogelijkheid om betere en transparantere beslissingen te maken door zelf data en rekenmodellen te integreren en visualiseren. Dit inzicht is cruciaal voor het nemen van effectieve maatregelen.

Lees verder op the website of Buro Boot hoe het project van de Schilderswijk is aangepakt. 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Jonathan van Ekris (expert van Buro Boot) jpw.vanekris@buroboot.nl

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.