Datagedreven aanpak van klimaatuitdagingen en biodiversiteit met behulp van slimme combinaties van Tygron en FME

GAES is een adviesbureau voor vergroenings- en klimaatuitdagingen, biodiversiteitsdoelstellingen en sociale vraagstukken. Centraal in hun datagedreven concept staat de rol van ecosysteemdiensten (ESD). Ecosysteemdiensten omvatten alle goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren.

GAES zet zich ervoor in dat er door gemeenten op het gebied van Ecosysteemdiensten beleid gevoerd gaat worden. Zij bieden een plan van aanpak waarbij gekeken wordt naar zaken als sociale problematiek, biodiversiteit en hittestressreductie en stellen die diensten als centraal doel van het bestek. De aanpak van GAES veronderstelt een nieuwe, gemeten en gemonitorde kijk op de inrichting van de openbare ruimte.

In Den Haag zijn de afgelopen jaren het Goeverneurplein en het Oltmansplein in stadsdeel Laak via de GAES-methode onder handen genomen. Omdat groen groeitijd nodig heeft is men voorzichtig met de eerste conclusies. Daarom praat men liever over de eerste tien tot dertig jaar. Vooralsnog zijn de resultaten succesvol. Het groen verhoudt zich bijvoorbeeld beter dan het overige groen in warme periodes, dus het afkoppelen van het regenwater heeft een positieve invloed gehad. Er is, als je naar de afgelopen anderhalf jaar kijkt, geen uitval gehad in de kruidachtige beplantingen. Er is een aantal bomen weggehaald en de resterende bomen kregen twintig kubieke meter Haagse bomengrond en groeiruimte. Hierdoor hebben ze meer kroonoppervlak kunnen realiseren en leverden ze hogere bijdragen in de hittestressreductie en CO2-opslag.

Het Tygron Platform is een van de tools die GAES inzet bij haar datagedreven aanpak. GAES maakt daarbij gebruik van een slimme combinatie van FME voor het voorbereiden van data, en Tygron voor het analytische rekenwerk. Als je hier meer over wil weten kijk dan het webinar terug

Meer info over hoe de datagedreven aanpak werkt, wat de resultaten tot nu toe zijn en hoe ziet de toekomst van deze systematiek eruit ziet leest u in het volledige artikel:

https://www.stad-en-groen.nl/article/44088/datagedreven-aanpak-van-probleemwijken-blijkt-succesvol

Bron: https://groenalseenservice.nl/2023/10/18/datagedreven-aanpak-van-probleemwijken-blijkt-succesvol/

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.