Keringen normeren met behulp van een supercomputer

Waterschap Vechtstromen stond voor de opgave haar keringen te normeren. In totaal heeft het waterschap 400km aan keringen. De belangrijkste vragen die moesten worden beantwoord zijn:

  • Wat is een geschikte norm voor de keringen?
  • Wat zijn de gevolgen als een keringen faalt?


Om antwoord te geven op deze vragen heeft het waterschap een tool gebouwd op het Tygron Platform. Jeroen van der Scheer, hydroloog bij het waterschap Vechtstromen: “Het was vooraf geen uitgemaakte zaak dat we de Tygron Watermodule zouden gebruiken voor deze berekeningen. Het was de uitkomst van de pilot dat we, als vanzelf uitkwamen bij de Tygron Watermodule.”

Selectie van de tool

Voor het normeren van de keringen heeft het waterschap gekozen voor de risicobenadering. De norm die een kering krijgt is afhankelijk van de gevolgen van een mogelijke overstroming. Dus, een kering krijgt een hogere norm, wanneer de gevolgen van een falende kering groter zijn.

Om de juiste methode op te stellen voor het normeren van de keringen, heeft het Waterschap een pilotstudie gedaan in samenwerking met het adviesbureau DIJK53. Uit de pilot studie zijn de uitgangspunten gekomen waaronder de normeringen worden opgesteld. Een aantal van de uitgangspunten zijn:

  • NBW-norm1 is het uitgangspunt.
  • Elke 100 meter een falen simuleren.
  • Bresgroei volgens de van der Knaap formule meenemen.
  • Risico-objecten zijn objecten zoals scholen, en ziekenhuizen.

Om 400km keringen te onderzoeken, moesten duizenden overstromingsberekeningen worden uitgevoerd en de impact van de overstroming worden geanalyseerd. Daaruit kwam de vraag voort: is dat te automatiseren?

Vanuit deze automatiseringsvraag zijn experts van het waterschap uitgekomen bij de Tygron Watermodule. Voordeel van de Tygron Watermodule is, dat het een robuuste tool is met een duidelijke datastructuur. Berekeningen zijn via een script eenmalig uit te voeren en consistent en reproduceerbaar. Daarnaast levert de tool exact de gegevens op die nodig zijn, niet teveel en niet te weinig.

Hoe werkt de tool?

In deze video leggen Jeroen van der Scheer en Rudolf Koster samen uit hoe de tool werkt:

De tooling bestaat uit een script dat de projecten klaar zet, en geautomatiseerd de kering laat doorbreken om de 100 meter. Voor elke bres wordt berekend en geëxporteerd:

  • Hoeveel water staat op welke plek.
  • In hoeverre dat overlapt met de normenkaart van het waterschap.
  • Weke risico objecten in het gebied worden getroffen, uitgesplitst in verschillende categorieën.

De tooling is herbruikbaar voor andere waterschappen. Een voorbeeld van het gebruik is ook beschikbaar in onze Python SDK. De gebruiker kan zelf instellen onder welke uitgangspunten moet worden gerekend en de tooling is daarna volledig zelf te bedienen.

1. NBW is Nationaal Bestuursakkoord Water

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.