Verduurzaming en vergroening in Lelystad.

Hoe bouw je een milieuvriendelijke wijk waar bewoners met trots en blijdschap nu en in de toekomst kunnen wonen? En hoe zet je de mens centraal in de transitie?

Wij, Anna van Briemen, Merel Knaap en Iris Simons, studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein geven hier antwoord op. Tijdens de major Watermanagement gegeven in het derde jaar van de opleiding Land- en Watermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein hebben we gewerkt aan verschillende casussen en onderzoeken.

Een daarvan was de casus Stedelijk Water, die plaatsnam in een wijk in Lelystad, Wold 20. Met gebruik van Tygron is in deze wijk aandacht besteed aan wateroverlast, hitte en droogte in de vorm van neerslag, hittestress en verdamping. Hierbij is de ruimtelijke kwaliteit van de wijk meegenomen en verschillende aspecten gekoppeld met de ecosysteemdiensten weergegeven in de afbeelding in de rechterkant.

Het onderzoek en de resultaten kan je vinden in de onze storymap (https://arcg.is/10uyW92).

Met behulp van Thijs Visser en Willeke van de Wardt (medewerkers adviesbureau Aveco de Bondt) hebben wij een werkend model gemaakt, het model gevalideerd, de effectiviteit van maatregelen berekend en kritisch gereflecteerd op de uitgevoerde modelaannames. Resulterend in een storymap met verschillende scenario’s om de wijk te verbeteren.

Om een quote van Albert Einstein te citeren: “Niet alles wat je kunt meten heeft waarde en dingen die echt waarde hebben kun je meestal niet meten.” Met deze quote in gedachte zijn we oplossingsgericht begonnen aan dit project.

Dit leidde tot drie verschillende scenario’s:

  • het groene scenario,
  • het blauwe scenario,
  • en het budgetscenario.

Naar aanleiding van deze resultaten is een advies vormgegeven omvattend maatregelen op eigen terrein en voorlichtingen over voordelen daarvan, de hoge toegevoegde waarde van meer groen in de wijk en het benutten, vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Uit de drie scenario’s zijn verschillende maatregelen gekozen die het meest geschikt waren voor deze specifieke wijk. Daaronder vallen regentonnen, infiltratiestroken, (natuur)speeltuin en groene daken (zie onderstaande afbeelding). Belangrijk om te weten is dat de wijk gelegen is op klei, infiltratie is daarom erg moeilijk. De infiltratiestroken zijn daarom mede voor het vergroenen van de wijk geplaatst. De (natuur)speeltuin heeft hierbij twee doelen, kinderen in contact brengen met groen en een plek in de wijk zijn waar mensen samen kunnen komen. Dit, volgens de gemeente Lelystad, miste de wijk nog.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.