Terugblik Tygron CoP water

Op 7 juli 2022 vond bij de nieuwe thuisbasis van Tygron, de Rode Olifant in Den Haag, weer een fysieke bijeenkomst van de water community rond Tygron plaats. Een zaal vol experts van waterschappen, gemeenten, adviesbureaus en kennisinstellingen waren aanwezig. De gebruikers community is voor Tygron enorm belangrijk omdat de software sinds 2005 wordt ontwikkeld voor een groot deel op basis van gebruikersfeedback ,-ervaringen en -wensen.

Hedi van Dijk (COO Tygron) ging hier in haar opening verder op in:

Hedi benadrukte ook het belang van onze samenwerking met onderwijsinstellingen. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het project van Merel Knaap en Anna van Briemen van de Hogeschool van Hall Larenstein. Zij hebben voor de wijk Wold in Lelystad opties uitgewerkt voor een klimaatbestendige inrichting van de wijk met de nadruk op de gevolgen voor bewoners hiervan. Meer info over dit project is hier te vinden: https://www.tygron.com/nl/2022/07/08/verduurzaming-en-vergroening-in-lelystad/ 

De community rondom Tygron is nog steeds groeiende. Een van de nieuwe bijdragers aan onze CoP was Deltares.

Marijn Kuijper (Director Deltares Software Centre at Deltares)  gaf een toelichting over het belang van co-creatie in software.

Floris Buwalda (Deltares) ging vervolgens in op het rekenen met watermodellen op de GPU, aan de hand van het werk aan een gezamenlijke wetenschappelijke publicatie door Deltares en Tygron over dit onderwerp. Floris benadrukte in zijn conclusies onder meer het belang van het niet opnieuw hoeven uitvinden van het wiel bij het werken met de GPU.

Maxim Knepfle (CTO Tygron) vertelde over de GPU als drijvende kracht achter een aantal belangrijke nieuwe features van het Tygron Platform, en ging onder meer in op de nog meer verbeterde rekencapaciteit, verbeterde mogelijkheden voor het inladen van stedenbouwkundige modellen en de Tygron Geoshare.

Na de introducties van Tygron en Deltares vertelden een aantal gebruikers hoe zij de nieuwste functionaliteiten die het Tygron Platform biedt inzetten voor hun projecten:

Henk van Hardeveld (Waternet) liet zien hoe voor Veenweidegebieden toekomstscenario’s kunnen worden verkend, afhankelijk van drooglegging/vernatting en verandering van landgebruik, waarna effecten worden berekend op onder meer bodemdaling, C-emissies en landbouwopbrengsten. De combo-overlay in het Tygron Platform is een recente feature die deze aanpak nu mogelijk maakt. Henk geeft daarvoor ook een aantal praktische tips. Het paneel voor drooglegging dat Henk heeft gemaakt is ook beschikbaar voor andere gebruikers in de Tygron community.

Jan Olsman (Waternet) liet de waterbalans zien die Waternet zelf heeft gebouwd met behulp van de  Tygron-API. Deze waterbalans is ook bruikbaar voor andere Tygron gebruikers.

Thijs Visser en Jeroen Helder van Aveco de Bondt vertelden over hun SOBEK Toolbox voor het valideren en kalibreren van Tygron modellen aan SOBEK-resultaten.

Bas Agerbeek (Arcadis) en Margot van Dongen (Arcadis) vertellen over de verkenning in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel naar snelle overstromingssimulaties met Tygron op dijkring-schaal & vergelijking met D-Hydro. Hun verkenning laat zien dat het overstromingsbeeld dat is berekend met D-Hydro sterk overeen komt met dat van Tygron. De berekeningen in Tygron kunnen op hogere resolutie met minder rekentijd en ook snellere modelopbouw worden gedaan, waardoor aan deze voorwaarden van het werken met de software bij calamiteiten wordt voldaan.

Adriaan Dekker (Buro Regen&Water) en Brian Wals (Buro Regen&Water) werken aan het inzichtelijk maken van oplossingen voor klimaatneutrale wijken. Het belang van het kunnen rekenen op hoog detailniveau om de juiste kosteneffectieve maatregelen te kunnen nemen werd hierbij benadrukt.

Jeroen van der Scheer (Waterschap Vechtstromen) en Rudolf Koster (Tygron) vertelden hoe ze het proces voor het normeren van keringen van het waterschap Vechtstromen in samenwerking hebben geautomatiseerd. Met een Python script dat communiceert met het Tygron Platform kunnen automatisch ruim 3000 keringen worden genormeerd.

We willen alle deelnemers aan de CoP heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage en zien alweer uit naar de volgende editie.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.