Klimaat adaptief ontwerpen van het Stationsgebied van Amersfoort; Hoe een Digital Twin kan helpen.

Het wordt steeds warmer en droger. Buien worden korter en heftiger. Het is voor de gemeente Amersfoort reden om goed te kijken naar het ontwerp van het stationsgebied. Het stationsgebied ligt centraal in de stad. Er komen dagelijks veel mensen en het vormt een belangrijk onderdeel van de economie van de stad en een centrale plek voor woon-werkverkeer.

De gemeente wil graag dit belangrijke stukje van de stad verbeteren en klimaat adaptief inrichten. Hier is een gebiedsvisie voor opgesteld.

De gebiedsvisie voor het Stationskwartier in een Digital Twin Zie voor meer informatie over de gebiedsvisie: https://www.amersfoort.nl/project/aanpak-stationsgebied.htm

Hoe effectief is de gebiedsvisie? Hoe houden we het stationsgebied van Amersfoort leefbaar tijdens een hittegolf? Hoe kan het station van Amersfoort bereikbaar blijven tijdens een extreme regenbui?

Workshop EU project SCOREwater

Deze vragen stonden centraal in de workshop in het kader van het SCOREwater project. SCOREwater (www.scorewater.eu) is een H2020 project waarin in drie steden in Europa (Amersfoort, Barcelona en Göteborg) verschillende stakeholders samenwerken aan het inzetten en ontwikkelen van digitale middelen voor het klimaat adaptief maken van steden.

De gemeente Amersfoort, het waterschap Vallei en Veluwe en Tygron hebben in de workshop gekeken hoe big-data, slimme algoritmes en een Digital Twin kunnen helpen om tot betere, integrale besluitvorming te komen. Centraal onderwerp was de klimaat adaptieve inrichting van het Stationsgebied Amersfoort, rekening houdend met bereikbaarheid, leefbaarheid en werkgelegenheid centraal gesteld.

De klimaat adaptieve inrichting van het stationsgebied dient hand in hand te gaan met belangrijke thema’s als bereikbaarheid, leefbaarheid en werkgelegenheid. En als verschillende onderwerpen samen komen, zijn er meerdere afdelingen van de gemeente betrokken. En als er verschillende afdelingen betrokken zijn, neemt de complexiteit toe, omdat er meerdere doelen, middelen en criteria samen komen in hetzelfde gebied.

In de workshop hebben we gezamenlijk een aantal objectieve criteria uitgewerkt waaraan de toekomstige inrichting van het stationsgebied te toetsen is. Hier kwamen een aantal kwantitatieve doelstellingen uit met betrekking tot de toekomstige inrichting van het gebied, waaronder:

  • Bij een T=100 bui moet het station minimaal met een pad van 10m breed toegankelijk blijven voor reizigers. Dit is een bui die eens in de 100 jaar kan voorkomen.
  • Hittestress reduceren, de PET moet 10graden Celsius dalen. PET is een gestandaardiseerde weergave van de mate van hittestress die een standaard persoon ondervindt
  • De verhouding groen/verharding moet 50% zijn

Analyse van klimaat adaptiviteit met digital twin.

De criteria voor een klimaat adaptieve inrichting zijn ingebouwd in het Tygron Platform. Met het platform is een Digital Twin gemaakt van het Stationsgebied. De software doet dat op basis van geografische informatie over het terrein, gebouwen en landgebruik. Hier kunt u een filmpje zien van de Digital Twin van het Stationsgebied.

Vervolgens is een aantal ontwerpen getoetst om te kijken of die voldoen aan deze criteria. In de Digital Twin is een T=100 bui gesimuleerd. In de simulatie van het verloop van de regenbui is te zien dat het water van de heuvel stroomt naar het veel lager gelegen Stationsgebied en er daar plassen ontstaan. Voor meer informatie over de watermodule in Tygron, zie hier

De hittestressmodule is gebruikt om te berekenen wat de gevoelstemperatuur is op een extreem warme dag, zoals in de zomer van 2019 een paar keer is voorgekomen. Voor meer informatie over de hittestressmodule in Tygron, zie hier

Er is goed te zien hoeveel schaduw en verkoeling de bomen in de gebiedsvisie geven in het Stationsgebied. Een van de key performance indicatoren is de “groen indicator”. Deze laat de verhouding groen en grijs (verharding) zien. Een van de doelstellingen was om 50% te behalen. Uit de analyse met de digital twin wordt duidelijk dat met de nieuwe visie dit doel wordt behaald.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.