Veiligheidsregio Hollands Midden: Inzicht in overstromingsscenario’s en handelingsperspectief op basis van big data en slimme algoritmes

Hoe krijgen we grip op de gevolgen van verschillende overstromingsscenario’s, alsmede op ons handelingsperspectief? Op 20 februari 2020 vond er een bijeenkomst plaats van de Veiligheidsregio Hollands Midden rond dit thema. Tygron heeft daarom in opdracht van, en in samenwerking met, het Hoogheemraadschap Rijnland een tweetal films gemaakt die dit inzicht geven: een hypothetische casus voor een bres in de dijk bij Braassemermeer en een bij Lisse.

Met het Tygron Platform is niet alleen berekend en in 3D gevisualiseerd hoe het water stroomt bij een eventuele dijkdoorbraak, maar ook zijn de gegevens over een overstroming gecombineerd met open data over het wegennet, bebouwing en demografie. Zo wordt inzicht verkregen in onder andere evacuatiemogelijkheden bij overstroming: hoe lang blijven uitvalswegen begaanbaar? En waar zijn kwetsbare gebouwen en hoe lang blijven deze veilig, rekening houdend met het aantal verdiepingen van de gebouwen?

De films zijn hier te bekijken:

Het project is zo opgezet dat medewerkers van hoogheemraadschap Rijnland een eventuele volgende sessie zelfstandig kunnen voorbereiden. Ze zijn getraind in het gebruik van een template dat eenvoudig kan worden toegepast op andere gebieden binnen het beheergebied van het waterschap.

Tygron heeft samen met een aantal waterschappen software ontwikkeld waarmee snel dijkbraken te simuleren zijn vanuit big data. De berekeningen worden uitgevoerd op een GPU-supercomputer, waardoor resultaten razendsnel worden gegenereerd in zeer hoog detailniveau. De data die in het project worden verwerkt betreffen bijvoorbeeld kritieke infrastructuur en gebouwen. Met de data en de resultaten van de berekeningen kan de impact van een mogelijke overstroming veel beter worden bepaald. Dit is weer hele relevante informatie voor de veiligheidsregio’s. Meer informatie over de werking van Tygron

Tygron wordt inmiddels breed ingezet door waterschappen, gemeentes, provincies en consultants. Door het hoogheemraadschap Rijnland wordt al enkele jaren gewerkt met de software voor het evalueren van overstromingsscenario’s en het uitvoeren van impactanalyses; zie hier ook een artikel

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.