Groningen en Tauw samen voor klimaatbestendige gemeente

Gemeente Groningen had de stresstesten in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) al uitgevoerd en vroeg Tauw om ondersteuning voor de volgende stappen, namelijk risicodialoog en uitvoering.

Senior adviseur Klimaatadaptatie van Tauw, Monique de Groot legt uit hoe ze te werk gaat: “Onze aanpak is erop gericht om na de stresstesten eerst intern de dialoog te voeren en met elkaar te bepalen welke situaties acceptabel, onwenselijk of onacceptabel zijn. Hiermee geven we prioriteit aan en bieden we gelijk een handelingsperspectief.”

Een acceptabele situatie behoeft geen fysieke maatregelen maar volstaat met voorlichting en communicatie. Een onwenselijke situatie is niet accuut maar vraagt wel om actie op termijn. Daarom worden deze gebieden gekoppeld aan lange termijn onderhoudsplanningen zodat ze relatief gemakkelijk klimaatrobuust gemaakt worden. Onacceptabele situaties vragen om direct ingrijpen en maatregelen op korte termijn.

Leidende principes
Bij de interne dialoog schuiven beleidsmakers en beheerders vanuit alle lagen van de gemeente aan, maar ook veiligheidsdeskundigen, GGD, de provincie en het waterschap. Op deze manier worden situaties vanuit verschillende invalshoeken belicht en komt de gemeente met een breed gedragen pakket aan leidende principes.

Monique de Groot: “Een paar van die leidende principes zijn bijvoorbeeld, ‘bij nieuwbouw mag bij een 60mm bui geen wateroverlast vanuit de openbare ruimte in panden optreden’ of ‘op uitvalswegen mag bij een 60mm bui geen water op straat staan’. Wat deze leidende principes in de praktijk betekenen en welke maatregelen daarvoor het meest effectief zijn, hebben we samen met de projectleider van de gemeente uitgewerkt in de Reitdiepzone.”

Wateroverlast
De Reitdiepzone is een gebied in ontwikkeling dat plaats biedt aan grootschalige jongerenhuisvesting, sociale en vrije sectorhuur voor starters en koopwoningen. Met het Tygron Platform is in beeld gebracht wat de effecten van deze ontwikkeling zijn op het optreden van wateroverlast in het gebied en de aangrenzende noordelijke ringweg. Vervolgens zijn verschillende maatregelen op kosten en effectiviteit doorgerekend in het Tygron Platform, zoals een waterbergende weg, een wadi, groene daken en het verhogen van vloerpeilen.

De gekozen maatregelen worden momenteel per deelgebied verder uitgewerkt in bestektekeningen of meegenomen in afspraken met projectontwikkelaars.

Klimaatbestendig
In 2050 moeten gemeenten in Nederland klimaatbestendig zijn ingericht. Daarom moet er voor eind 2019 een stresstest zijn uitgevoerd en voor het eind van 2020 een uitvoeringsprogramma zijn opgesteld na dialoog met de belanghebbenden.

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn standaarden opgesteld voor het uitvoeren van deze stresstesten. De gemeenten bepalen zelf welke gevolgen van klimaatverandering acceptabel zijn voor hun grondgebied.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.