Alliander en Tygron reduceren aardgasgebruik

In Nederland is een energietransitie bezig waarbij wordt afgestapt van het gebruik van aardgas. Dat moet in 2050 voltooid zijn en hoewel dat nog heel ver weg klinkt, is het belangrijk om in de komende jaren dat proces breed in gang te zetten. Daarvoor heeft Alliander DGO in samenwerking met Tygron de applicatie Omons ontwikkeld.

Omons is een eenvoudig te gebruiken tool die gemeenten en andere initiatiefnemers in staat stelt om bewoners in elke buurt via een buurtproces te betrekken bij besluitvorming over een nieuwe en duurzamere energievoorziening.

Feedback

Omdat bewoners voor hun woningen laten inschatten wat de kosten en effecten zijn van verschillende maatregelen, bepalen ze zelf welke opties interessant zijn. Bovendien kunnen ze andere bewoners stimuleren om dezelfde opties te verkennen door hun keuzes zichtbaar maken voor de rest van de buurt. De bewoners krijgen feedback over hoe zij collectief hun aardgasverbruik kunnen reduceren.

Het project is gestart in 2017 en vereiste een uitbreiding van het Tygron Geodesign Platform. Een webinterface voor projecten werd hiervoor ontwikkeld, die volledig door klanten is aan te passen. Dankzij deze interface heeft de app Omons een geheel eigen ‘Alliander look en feel’, maar wordt het aangestuurd door het Tygron Platform. De applicatie is voor het grootste deel geschreven in HTML, CSS en Javascript en is geïntegreerd met externe API’s. Het project is ontwikkeld in samenwerking met BackHOOM en StoryOfAms.

Woning en buurt

De app bestaat uit twee delen, de woning en het buurtoverzicht.

  • De woning wizard bevat schattingen over individuele woningen die de gebruiker zelf kan aanpassen. Deze gegevens worden weggeschreven en verwerkt door het Tygron Platform. De API van BackHOOM verbetert de schattingen en berekent de effecten van gekozen maatregelen. Deze gegevens worden vervolgens weer teruggestuurd en verwerkt op het Platform.
  • Als dit onderdeel is afgerond kijkt de gebruiker in het buurtoverzicht wat de effecten zijn van de verschillende maatregelen op de wijk. De geschatte kosten en baten per optie zijn zichtbaar in de app en met elke keuze die de gebruiker maakt worden de waarden geupdate. De app staat in principe op zichzelf, maar er is ook een gebruikersportaal gemaakt door StoryofAms, waar gebruikers kunnen inloggen en alle data bekijken.

Snelle energietransitie

Met Omons worden individuele bewoners betrokken bij het gezamenlijk maken van keuzes in de energievoorziening, waardoor bewoners op de hoogte zijn van de effecten die hun eigen keuze heeft op hun huis en op de buurt. Dit zorgt voor draagvlak en versnelt het besluitvormingsproces. Doel is om de energietransitie steeds sneller te laten gaan waardoor gasloos werken en wonen in 2050 een realiteit is.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.