Heijmans, Tygron en NL Greenlabel versterken hun samenwerking om duurzame gebiedsontwikkeling data gedreven te realiseren

HeijmansTygron en NL Greenlabel slaan de handen ineen en ontwikkelen een dynamisch platform om deze opgave transparant en grijpbaar te maken. Het wordt daarmee mogelijk om voor elk gebied in Nederland gebiedsontwikkeling te ondersteunen met een integrale en data gedreven aanpak. Dankzij de integratie van NL Greenlabel methodieken wordt het monitoren mogelijk en inzichtelijk en het sturen op integrale duurzaamheid in gebiedsontwikkeling efficiënter.

Met behulp van het platform worden de effecten van de ingrepen met behulp van (geo) data in de ruimtelijke context direct inzichtelijk gemaakt en wordt het genereren van planologische bewijslast versnelt. Stedenbouwkundige plannen worden direct doorgerekend op thema’s als gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit en mobiliteit. Door ‘aan de knoppen te draaien’ van deze inhoudelijke thema’s, die gelden binnen de gezonde leefomgeving, kan iteratief en adaptief de ideale mix gevonden worden voor elke locatie in Nederland.

Deze samenwerking en onze kennis en ervaring op het gebied van ecologie en waterbeheer, helpt ons om in 2023 al onze ingrepen in de gebouwde omgeving te verbeteren, verslimmen en verduurzamen.