Dijkoverslag projecten in het Tygron Geodesign Platform

Veel waterschappen zijn bezig met het normeren van dijken en keringen. Hiervoor is het accuraat kunnen simuleren van dijkoverslag langs rivieren cruciaal. Het Tygron Platform wordt hiervoor steeds vaker ingezet, vanwege het hoge detailniveau in de simulatie én de snelheid van het doorrekenen.

Zie voor een technische beschrijving van de aanpak van dit soort simulaties onze wiki:

Naast het accuraat simuleren biedt de Tygron geoshare technologie de mogelijkheid om de normering te automatiseren en zo veel tijd te besparen.