Waardassacker: Een watersysteem jaar rond doorrekenen

Een van de hoogtepunten van  de Tygron Community of Practice 2021 (17 juni 2021) was de demonstratie van het Waardassacker project door Jan Olsman van Waternet. Jan liet in deze praktijkcasus zien hoe kunstwerken, peilgebieden, evaporatie, grondwater, oppervlaktewater te modelleren zijn en jaarrond door te rekenen zijn in Tygron. Aan bod kwamen o.a. het integraal modelleren van de polder, de waterbalans over de tijd en het kalibreren van het model aan de hand van historische gebeurtenissen en meetwaardes.

Het demo project Waardassacker is voor alle Tygron gebruikers beschikbaar gemaakt in het Tygron Platform. Het project laat zien hoe een watersysteem integraal kan worden gemodelleerd in Tygron, gebruik makend van de nieuwste features zoals de verbeterde Water Wizard en de mogelijkheden voor het automatisch corrigeren van problemen met de data. U kunt het project doorlopen en zelf ervaren hoe het is opgebouwd, en dit als inspiratie gebruiken voor uw eigen projecten.

Een uitgebreide beschrijving van het demoproject vindt u hier: https://support.tygron.com/wiki/Demo_Waardassacker_Project

Een overzicht van alle beschikbare demoprojecten vindt u hier: https://www.tygron.com/nl/demo-projects/