Verslag Community of Practice: Integrale watersimulaties op hyperresolutie

Op 17 juni 2021 gaven we samen met onze gebruikers tekst en uitleg bij de nieuwe functionaliteiten in de Tygron Watermodule en de toepassingsmogelijkheden daarvan. Er namen zo’n 60 bestaande en nieuwe Tygron gebruikers deel. Voor een overzicht en documentatie van de gepresenteerde verbeterde functionaliteiten zie New features. Hieronder kunt u de bijdragen van alle sprekers terugkijken:

Welkomstwoord door Florian Witsenburg
Florian gaf een toelichting over het programma van de CoP en over Tygron, en introduceerde de Tygron Academy

Watersysteem jaar rond doorrekenen in Tygron door Maxim Knepfle (CTO Tygron)
Aan bod kwamen een aantal nieuwe mogelijkheden voor het modelleren, kalibreren en verifiëren van een volledig watersysteem.
Watersysteem jaar rond doorrekenen in de praktijk doorJan Olsman (Waternet)
Jan liet aan de hand van de praktijk-casus Waardassackerpolder zien hoe kunstwerken, peilgebieden, evaporatie, grondwater, oppervlaktewater te modelleren zijn en jaarrond door te rekenen zijn. Aan bod kwamen o.a. het integraal modelleren van de polder, de waterbalans over de tijd en het kalibreren van het model aan de hand van historische gebeurtenissen en meetwaardes.

13.40: Overstromingen en Schade en Slachtoffers door Maxim Knepfle (CTO Tygron)
Aan bod kwamen een aantal nieuwe features voor het modelleren van:

– Schades en Slachtoffers op basis van aankomsttijden en stijgsnelheden.

– Evacuatie mogelijkheden inzichtelijk maken op basis van routing van verkeer en de aankomsttijden van de overstroming.

 
API Toepassingen, een introductie door Florian Witsenburg
Florian belichtte de mogelijkheden van de Application Programming Interface (API) van het Tygron Platform voor gebruikers om eigen intelligentie en applicaties te koppelen.
 
1. De waterbalans via de API door Jan Olsman (Waternet)
Jan liet zien hoe hij de API gebruikt voor het opzetten van een uitgebreide waterbalans en het valideren en kalibreren van het model met behulp van historische meetgegevens.
2. Het projecten dashboard van Aveco de Bondt door Ward van Laatum (Aveco de Bondt).
Ward liet het dashboard zien dat hij voor Aveco de Bondt heeft ontwikkeld. Het dashboard visualiseert verschillende datastromen en kan geautomatiseerd het Tygron Platform en de Watermodule aansturen. Vanuit het dashboard kunnen direct scenario’s worden doorgerekend.
3. Automatisering van hydrologische berekeningen via de API door Len Geisler (Tauw).
Len liet zien hoe bulk berekeningen geautomatiseerd uit te voeren zijn en alle relevante output worden ge-post-processed in GIS, gestyled en weggeschreven naar een folder en rapport.
4: Real time data door Rudolf Koster (Tygron).
Rudolf liet zien hoe je real time data kan koppelen via de API aan de Watermodule. Hij liet een voorbeeld zien waarin radarbeelden input zijn voor een inundatieberekening.
Afronding met vragen en discussie. Aan de orde kwamen vragen over de toepassing van live radar beelden in het Heuvelland, de grootte van het project Bommelerwaard en hoe snel je deze door kan rekenen, de optie om de evacuatie beslissingen uit 1995 ‘na te rekenen, en de methode en doorontwikkeling van de schade en slachtoffermodule zoals het gedrag van een overstroming binnen het gebouw zelf (drempelhoogtes).