Participatie voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie.

Tygron partner Tauw zet het Tygron Platform onder meer in voor energietransitie-projecten. Een voorbeeld is het project voor de RES regio Gooi & Vechtstreek.  Hier ondersteunde Tauw het zoekproces naar potentiële locaties voor duurzame energieopwekking. Interactie met betrokkenen was hierbij natuurlijk een heel belangrijk aspect. In onderstaande video zijn drie fictieve scenario’s voor verschillende locaties inzichtelijk gemaakt, inclusief opties voor wind, zonnevelden en zon op water. Het doel van deze visualisatie was het gesprek over zoeklocaties te ondersteunen.