Simulering van begroeiing: een afstudeeronderzoek

Het komt regelmatig voor dat studenten een afstudeeronderzoek uitvoeren met behulp van het Tygron Platform, al dan niet begeleid door Tygron gebruikers. Bijgaand onderzoek is van Irma van Rozendaal, voormalig studente aan de Universiteit Twente. Van Rozendaal heeft onderzoek gedaan naar het simuleren van begroeiing in het Tygron Platform. Dit onderzoek is begeleid door Tygron partner Aveco de Bondt. Het onderzoek is relevant in het kader van het omgaan met vaker voorkomende extreme neerslag door klimaatadaptatie.

Van Rozendaal gaat onder meer in op het belang van het goed vaststellen van de Manning coëfficiënt bij het simuleren van vegetatie, omdat deze samen met de neerslagintensiteit de meeste invloed heeft op de simulatieresultaten. Daarnaast is op basis van feedback uit het onderzoek een verbetering doorgevoerd in de manier van visualiseren in het Tygron Platform. Een mooi voorbeeld van hoe de Tygron community werkt.

Zie voor meer informatie het gehele afstudeerrapport:

Rozendaal-Irma-van.pdf (utwente.nl)