Communicerende modellen voor een integraal beeld van het afvalwatersysteem

Wareco stelt voor de zuiveringskringen Harnaschpolder en Houtrust een regionaal model op voor het afvalwatersysteem. In dit model worden de rioleringssystemen van de 10 inliggende gemeenten aan het oppervlaktewatersysteem van het Hoogheemraadschap van Delfland gekoppeld. Op deze manier modelleert Wareco de klimaateffecten ten aanzien van wateroverlast integraal. Het integrale model wordt gebouwd met onder meer Tygron. Hier kunt u meer lezen over de aanpak van Wareco

https://www.wareco.nl/nieuws/een-integraal-model-voor-riolering-en-oppervlaktewater.

Voor dit integrale doel is het randvoorwaardelijk dat grote hoeveelheden data eenvoudig tussen verschillende modelleerpakketten kunnen worden uitgewisseld. Tygron faciliteert dit door eenvoudige export van .csv bestanden en de mogelijkheid te werken met timestamps. Hier wordt in detail uitgelegd hoe dit werkt:

Tijdens de Tygron Community of Practice bijeenkomst van 22 oktober 2020 lichtte Thijs Visser namens Wareco de aanpak toe: