Handelingsperspectief voor complexe riviersystemen inzichtelijk met behulp van Tygron Platform API

Bij het analyseren van maatregelen in riviersystemen komen complexe hydrologische modellen evenals verschillende belangen van stakeholders kijken. Met het oog hierop ontwikkelde Robert-Jan den Haan samen met partners als Deltares en de Universiteit Twente de Virtual River serious game.  Hierin wordt een interactieve speltafel gekoppeld aan het Tygron Platform en de modellen van Delft3D-FM. Robert-Jan den Haan maakt hiermee optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Tygron API biedt. De uitkomsten van het onderzoek naar de toepassingen van de Virtual River Game zijn hier te vinden: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815220309129?via%3Dihub

Lees meer: https://www.tygron.com/nl/2019/11/07/de-virtual-river-game-maakt-complexe-modellen-inzichtelijk-voor-alle-stakeholders/