De gedeelde woningbouwopgave van de Provincie Utrecht

De provincie Utrecht staat voor een zeer grote woningbouwopgave waaraan ook ambities zoals klimaatadaptatie en energietransitie zijn gekoppeld. Dit maakt het een zeer complex fysiek vraagstuk dat in samenwerking met veel partners moet worden opgepakt. Het gaat om vragen als: wat zijn potentiële locaties? Wat mag waar? Hoe kunnen plannen worden geoptimaliseerd? 

Op de ESRI GIS Conferentie 2020 presenteerde de Provincie Utrecht haar aanpak van deze gedeelde woningbouwopgave. Martie Meijer en Jesper van Loon presenteerden de rol van data en informatie hierin. Vanaf 15:44 in onderstaand filmpje ziet u hoe het Tygron Platform wordt ingezet in het proces van planoptimalisatie. Dit aan de hand van een voorbeeld waarin de mogelijkheden voor de vermindering van industrielawaai worden verkend. Maatregelen zoals het uitplaatsen van bedrijven en geluidsschermen worden afgewogen.

Lees hier meer over de aanpak met Milieukwaliteitsprofielen door de Provincie Utrecht:

https://www.tygron.com/nl/2018/07/17/provincie-utrecht-gebruikt-tygron-platform-voor-omgevingswet/