Grip op water en hittestress in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen

Aveco de Bondt zet het Tygron Geodesign Platform regelmatig in voor het doorrekenen van water en hittestress in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Tygron wordt ingezet tijdens ontwerpsessies tussen ontwikkelaars, gemeentes en waterschappen als alternatief voor bijvoorbeeld de watertoets en vooruitlopend op hittestressbeleid. Tygron laat probleemlocaties zien en kan potentiële maatregelen real-time uitrekenen. Op die manier kunnen er tijdens een sessie ontwerpopties aangedragen worden en het effect direct zichtbaar gemaakt worden. Als dit dus vroeg ingezet wordt levert het een beter klimaatrobuust en integraal ontwerp, een soepelere toetsing voor een vergunning en uiteindelijk de beste ruimtelijke kwaliteit op. Een win-win situatie dus voor ontwikkelaars en overheden.

Zie hierboven als voorbeeld een filmpje over Groenewoud. Dit project is een samenwerking tussen Aveco de BondtHoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenGemeente Utrecht en Loostad Vastgoedontwikkeling (VolkerWessels). Het ontwerp is gemaakt door Buro Sant en Co landschapsarchitectuur.