Overleg met provincie Utrecht over Tygron Roadmap, 31 maart 2020

De provincie Utrecht zet het Tygron Platform al meerdere jaren in om te ondersteunen bij haar beleidsopgave. Het gaat dan om onderwerpen als milieukwaliteit, klimaatadaptatie, energietransitie, bodemdaling en verkeer. Dit soort opgaven vragen om het integrale inzicht in de leefomgeving dat Tygron kan bieden en dat eveneens transparant is en gebruikt kan worden om af te stemmen met partners.

Lees er hier meer over:

https://www.tygron.com/nl/2018/07/17/provincie-utrecht-gebruikt-tygron-platform-voor-omgevingswet/

Op 31 maart 2020 hebben de provincie Utrecht, Tauw en Tygron overlegd over hoe Tygron nog beter kan bijdragen aan verschillende beleidsprocessen van de provincie Utrecht, van visievorming tot participatie. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer parametrisch ontwerpen en het werken met verkeersmodellen. Hieronder vindt u een aantal Q&A’s die tijdens dit overleg werden besproken.