Waterschappen

voor_waterschappen

TYGRON VOOR WATERSCHAPPEN

De helft van de waterschappen in Nederland gebruikt het Tygron Platform voor hun primaire taken.Bijvoorbeeld het ondersteunen van calamiteitenorganisaties, de watertoets, NBW-toetsing, watersysteemanalyses en klimaatstresstesten.

Een selectie van Tygron Platform gebruikers.