banner_waterschappen

Het Tygron Platform kan worden ingezet voor snelle en integrale analyse van uw watersysteem en uitdagingen van de klimaatverandering.

TRY TYGRON

Bijvoorbeeld kunnen snel verschillende scenario's voor situaties van teveel of te weinig water en hittestress worden doorgerekend, inclusief handelingsperspectief.

Features

Water


Tygron Water Module
The Water Module in the Tygron Platform enables users to simulate the movement of (liquid) water and its impact in a project area. The Water Module is primarily created…

Benchmarks
The Tygron Water Module is benchmarked using multiple test situations and renowned international standards, such as the UK benchmarks for flooding.

Compilation
A compilation of different aspects and applications of the Tygron water module such as flooding, breach growth, flow velocity, adding your own DTM and water system analysis.


Import and Export of Data
Easily import your own data on the water system such as all hydraulic constructions using the Geodata wizard. Export your calculation results as GeoTIFF.

Use your own DEM
The Tygron Water Module is benchmarked using multiple test situations and renowned international standards, such as the UK benchmarks for flooding.

Analyse your calculations
Analyse your calculation results intuitively using the measuring tool. Export and compare the results.


Adjust rainfall
Determine the kinds of showers (length, impact, pattern) you want to assess by using the rainfall wizard.

Sewer model
Determine and adjust the capacity of sewers and the location of sewer overflows in your project area.

Dam Break Study
A dam break study on 1×1 meter grid cel resolution. Flood simulation by crunching big data with our GPU supercomputer, resulting in rapid and detailed calculations. Gain insight in potential damage, vulnarable buildings, evacuation times and routes.


River flood simulation
Simulate a river flooding scenario. Analyse flow velocity and water depth at different locations.

Cascading effects: flooding and electricity
Simulate cascading effects: the impact of flooding on the electricity network. This demo simulates four hours of flooding. Te pop-ups demonstrate the moment the electricity fails.

Vulnerable buildings
Assess potential damage and vulnerable areas for different flooding scenarios. Gain insight in which buildings will flood, when, and with which impact.


Breach growth
Simulate flooding scenario’s, incorporating the breach growth formula (Verheij-vd Knaap)

Ground water
The Groundwater overlay in the Tygron Water Module performs highly detailed groundwater calculations, fully integrated with the water system. Use available data or add your own.

Water Quality
Model the flow of substances through your water system. In this video, the flow of phospor is tracked.


Water Quality assessment in Sweden
In Dunkern, Sweden, inhabitants of the eco-village Flen wished to have more insight in the water quality in their surroundings.

Inundation
Display the hazard and impact of (heavy) rainfall over a project area. Based on the elevation model, terrain roughness and representations…

A water balance with multiple input and output entries.
Assess your calculations and gain detailed insight using the water balance option.


Discussing the impact of subsidence
Gain insight the impact of subsidence, for instance on agriculture (crops), buildings (damage) and safety using the Subsidence Overlay.

Climate Resilience


DPRA Heat Module
The Tygron Heat Stress Module is based on the Dutch national standards for stress testing. It gives insight in the perceived temperature (PET) as well as in how it can be influenced.

Surface Drought
Gain insight in the drought situation.

Urban Heat Stress
In this use case for St. Andries, a neighbourhoud in Antwerp (Belgium), the impact of urban plans on heat stress was assessed. The analysis was enriched with data measured by citizens. The aim was to determine and create ‘cool spots’ for vulnerable citizens in the neighbourhood.


Weather station temperature data
Adjust the temperature used for the heat stress calculation, using weather station data.

Inundation
Display the hazard and impact of (heavy) rainfall over a project area. Based on the elevation model, terrain roughness and representations…

Adjust rainfall
Determine the kinds of showers (length, impact, pattern) you want to assess by using the rainfall wizard.

GIS-BIM analysis


Edit your data externally
The Tygron Platform offers a large amount of geographical data, which can be accessed with a GIS via a WFS.

WMS: show maps externally
Establish a live interaction of calculation results (maps) between the Tygron Platform and a GIS, such as ArcGIS Pro or QGIS.

Import 3D models in SLPK format
Drag and Drop 3D Geo data: Import detailed 3D models, including textures, directly into the Tygron Platform.


Use available detailed 3D city model data
Use available I3S 3D city model data to build a new project on the Tygron Platform instead of our custom models.

Import Sketch-up models
Easily import a Sketch-up model into your project, e.g. from a database such as 3D warehouse, using ArcGIS Pro or FME.

Import 3D CAD models
Easily import a 3D CAD model into your project using ArcGIS Pro or FME.


Live connection with ArcGIS Online and Enterprise
Add and use your own Geo data hosted in ArcGIS Online or Enterprise.


AHN3 standard for Dutch projects
AHN3 has recently become available nationwide. That is why the AHN3 is now loaded by default for your projects in the Tygron Platform.

Scenario analysis and Impact assessment


Environmental impact of urban plans
Assess the environmental impact of plans. Gain insight in noise and air pollution and traffic. Explore the impact of alternatives.

Check urban plans on regulation
Assess whether urban plans meet local regulations such as zoning plans. Gain insight in the effect of alternatives and discuss these with stakeholders.

Interactive design
Create a future design by drawing a scenario in the 3D worlds. The Tygron Platform offers several options for drawing tools.


Use your own Key Performance Indicators
Define your own performance criteria and add them to your projects using the Indicator functionality in the Tygron Platform.

Parametric design
Use parametric design to create future scenarios for urban as well as rural planning and gain insight in the impact.

River flood simulation
Simulate a river flooding scenario. Analyse flow velocity and water depth at different locations.


Exploring spatial impact of energy transition
Explore different scenario’s towards your energy transition goals. Assess the spatial impact, including aspects such as safety, lines of sight, noise and shade. This video was made by our partner Tauw.

3D, 2D, Dashboards and Story maps


Realistic 3D digital twin
Create a realistic, dynamic and interactive 3D Digital Twin and share with colleagues, stakeholders customers and other users.

Tygron Platform on mobile devices
Create a 2D viewer for easily sharing calculation results (maps) anywhere and on any device such as a tablet and smartphone.

Create a StoryMap
Create an ArcGIS StoryMap with live calculated results (maps) from the Tygron Platform.


Use JavaScript, HTML and CSS for customization
Use JavaScript, HTML and CSS to customize (KPI) panels into realtime dashboards with for example custom graphs.

Make screenshots
Make screenshots of your Tygron project to share in presenations or reports.

Create video
Make a video of your 3D project to share with colleagues, decision makers or stakeholders.


Energy transition dashboard
Create your own transparant dashboard to gain insight in your KPIs and share with stakeholders and decision makers.

Tygron treedt toe tot het Esri-partnernetwerk als Silver-partner

Het Nederlandse Esri Partner Network breidt zich uit met Tygron als Silver-partner. Door de samenwerking tussen Esri Nederland en Tygron wordt het voor overheden, ingenieurs, planners en ontwerpers mogelijk om eenvoudiger samen te werken en tot betere oplossingen te komen voor complexe ruimtelijke opgaven.

Hollands Midden brengt overstromingsrisico in kaart.

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in de eerste helft van 2019 een zogenaamde impactanalyse hoogwater uitgevoerd. Hoogheemraadschap Rijnland maakte daarvoor gebruik van de watermodule van het Tygron Platform.

Student Use Case: Water aan de verkeerde kant van de dijk

Voor een stage en thesis voor de bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer onderzocht student Harro Jongen van Wageningen University de schade die water van golfoverslag kan veroorzaken bij dijken. Voor een casus in Arnhem gebruikte hij het Tygron Platform.

Tygron over de grens

Ook buiten de Nederlandse landsgrenzen is het Tygron Geodesign Platform goed in te zetten. Dankzij een open source databron als OpenStreetMaps worden gebieden over de hele wereld nu natuurgetrouw weergegeven. Additionele data verfijnen die weergave nog verder. Daarmee is het Tygron Platform ook in het buitenland het ideale hulpmiddel bij stakeholder overleg en scenario planning.

Groningen en Tauw samen voor klimaatbestendige gemeente

Gemeente Groningen had de stresstesten in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) al uitgevoerd en vroeg Tauw om ondersteuning voor de volgende stappen, namelijk risicodialoog en uitvoering.

Doorbraak Noordersluis ter lering en vermaak

Naast al het serieuze werk dat wordt gedaan met het Tygron Platform is er ook ruimte voor entertainment. Zoals deze ‘What if… casus’ van Waterschap Zuiderzeeland.

Een lesje klimaatadaptatie voor gemeenten

Met ‘stresstest-in-één-dag’ biedt Aveco de Bondt in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland gemeenten een krachtige les in klimaatadaptatie. Het Tygron Platform speelt een belangrijke ondersteunende rol.

De strijd tegen de dalende bodem – RE:PEAT

Bodemdalingsproblematiek in veenweidegebieden.
Een dalende bodem leidt tot problemen. Het middel om dat te voorkomen ook. Belanghebbende partijen moeten gezamenlijk tot oplossingen komen, maar hebben ze de complexiteit al helder? RE:PEAT biedt het inzicht.

Waterschap Vechtstromen voert stresstesten uit

In het Deltaprogramma staat dat gemeenten een verplichte stresstest voor wateroverlast moeten uitvoeren. Het Tygron Platform is daar een uiterst geschikt model voor.

Tygron rekent water op hyper-resolutie

Tygron heeft onlangs een simulatie van een watermodel uitgevoerd op 1 miljard rekencellen. Ter illustratie; met 1 miljard cellen kun je een gebied van 30km x 30km onderverdelen in rekencellen van 1m x 1m.

Student use case: 3D informatie bij provinciale vraagstukken

Voor deze afstudeeropdracht zijn twee studenten bezig geweest met het onderzoeken van de meerwaarde van 3D informatie binnen provinciale vraagstukken. Eén van de uitgevoerde projecten stond in het teken van klimaatadaptatie, waarbij de Tygron Engine is ingezet.

Student use case: Hitteproblematiek in Groningen

De gevolgen van hittestress zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom maakte Kees van der Molen de hitteproblematiek in Groningse wijken inzichtelijk voor mensen die niet bekend zijn met het fenomeen.

Student use case: Waterbeheer in Veenweidegebieden

Voor de specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

Een selectie van Tygron Platform gebruikers.