watercursus_banner

Tygron platform voor calamiteiten

Tygron Platform

Stel, het heeft dagenlang geregend en het hoge water dreigt door een verzwakte dijk te breken. Welke besluiten moeten bestuurders nemen over bijvoorbeeld evacuatie en beheersing van het water? Het Haagse softwarebedrijf Tygron brengt het antwoord letterlijk in beeld, in 3D en zeer gedetailleerd.

Snel en accuraat een handelingsperspectief bepalen kan steeds beter door het gebruik van big data, AI en extreme rekenkracht. Het Tygron Platform verwerkt grote hoeveelheden data om razendsnel een zeer accuraat beeld te geven bij calamiteiten. Zo geeft het bij een overstroming direct inzicht in urgente vragen als:

  • Hoeveel schade veroorzaakt een overstroming?
  • Hoeveel mensen zijn er in het gebied?
  • Welke gebouwen en wegen zijn geschikt voor evacuatie: hoeveel tijd is er, welke wegen blijven
    droog?
  • Wanneer en waar vallen elektriciteit en communicatie uit?

Op basis van open- en eigen data rekent het Tygron Platform het watersysteem integraal door in 3D. Open data over bijvoorbeeld de bodem, hoogteverschillen, begroeiing, bebouwing en infrastructuur wordt gecombineerd met gedetailleerde eigen data over het watersysteem. Dit geeft niet alleen inzicht in overstromingsproblematiek maar ook in aspecten als waterkwaliteit, droogte, verkeer en energievoorziening.

Waterschap Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Flevoland hebben samen met Tygron dit krachtige instrument ontwikkeld en begin 2019 in gebruik genomen. Adviseurs van de ingenieursbureaus Wareco en Aveco de Bondt hebben het Platform omarmd en gebruiken het intensief in adviseringen rondom klimaat-stresstesten en waterveiligheid; ook werkt de helft van de waterschappen er inmiddels mee.

Bent u geïnteresseerd?