Tygron for

Header_banners_G

TYGRON VOOR...

Organisaties

Door de digitalisering wordt elke organisatie een software gestuurde organisatie. Er is meer informatie beschikbaar, het moet steeds sneller en integraler.
Het opstellen, doorrekenen, rapporteren en visualiseren van plannen kan steeds beter door de computer worden gedaan. HPC, Big Data, AI en 3D visualisaties helpen daarbij.

De vraag is, gaat u die software zelf maken? Of gebruikt u daar bestaande oplossingen voor? Zodat u zich bezig kan houden met uw kerntaken zoals het duiding geven aan wat de computer heeft gedaan. Het vertalen van de inzichten naar oplossingen voor de problematiek die speelt. Het gesprek voeren over de inzichten en oplossingsrichtingen met alle belanghebbenden in een gebied.

Het Tygron Platform is reeds gebruikt in meer dan 10.000 projecten door:

Betere beslissingen

Helpt overheden, ingenieurs, planners en ontwerpers bij het maken van snelle, weloverwogen beslissingen.

  • Breng huidige situatie in beeld.
  • Plan de toekomst, itereer en analyseer.
  • Software rekent razendsnel veranderingen door.

Rekenen en tekenen

Verken en experimenteer met verschillende alternatieven, en reken direct integraal de effecten door

  • Importeer plannen.
  • Calculeer de effecten van het plan.
  • Kosten en baten van plannen doorrekenen.

Bespaar tijd en geld

Vergroot haalbaarheid en draagvlak voor uw project door belanghebbenden te betrekken bij kritieke beslissingen;

  • Iedereen beschikt over dezelfde informatie, altijd en overal.
  • Continu inzicht in de voortgang.
  • Resultaten overal te bekijken in overzichtelijk 3D.