Thema’s

Header_banners_G

THEMA'S

Ongelimiteerd

Omdat het platform een ecosysteem biedt zijn de toepassingen hiervan eigenlijk ongelimiteerd. In het ecosysteem van (software)producten worden data en analyses geïntegreerd om een bijdrage te leveren aan allerlei vraagstukken in onze fysieke leefomgeving. Denk aan vraagstukken op het gebied van stadsontwikkeling, energietransitie, klimaatverandering, wateroverlast, gezondheid, participatie, etc.

Inzicht

Maak accuraat geografische vraagstukken en hun onderlinge samenhang inzichtelijk op thema’s als energie, water, verkeer en luchtkwaliteit.

  • Alle data en rekenmodellen centraal beschikbaar.
  • Gevalideerde, geïntegreerde rekenmodellen tot uw beschikking.
  • HPC; snelle en accurate dataverwerking en complexe berekeningen.

Analyse

Creëer performance indicators, kaarten en visualisaties op basis van attributen, contouren, rekenmodellen en regelgeving.

  • Bevraag en combineer datasets en uitkomsten van rekenmodellen.
  • Maak kaarten op basis van data, attributen, uitkomsten en regels.
  • Creëer en gebruik Key Performance Indicators.

Impact assessment

Verken scenario’s voor klimaatadaptatie, dijkversterking, energiemaatregelen of een stedenbouwkundig plan

  • Plaats uw ontwerp in een realistische 3D wereld.
  • Zie direct de impact van het ontwerp op de omgeving.
  • Integrale feedback op performance indicators en rekenmodellen.