banner9

Stresstest en klimaatadaptatie

Bereken huidige wateroverlast, droogte & hittestress en verken samen met belanghebbenden klimaatmaatregelen.

Het klimaat verandert, maar we weten niet precies in welke mate. Wat moeten we nu doen om straks wateroverlast, hitte en droogte te minimaliseren? Wat betekent klimaatadaptatie voor de ruimtelijke inrichting?

Met het Tygron platform kunt u laagdrempelig de stresstest uitvoeren, knelpunten in kaart brengen en adaptatiemaatregelen snel, transparant en integraal verkennen en afstemmen. Het platform maakt het mogelijk om integraal thema’s als wateroverlast,  droogte, hittestress en bodemdaling in kaart te brengen.

Het Tygron Platform is veel sneller dan gebruikelijke software. Klanten krijgen toegang tot onze supercomputer, die meer dan 100x sneller dan gemiddeld rekent op extreem hoge resolutie; 10.000x hoger dan normaal. Het Platform gebruikt automatisch tal van open databronnen, maar het is ook mogelijk om eigen data in te laden.

Overheden, experts, beleidsmakers en bewoners kunnen samen op een intuïtieve manier in een realistische 3D-omgeving plannen en experimenteren met scenario’s en strategieën voor gebiedsontwikkeling. Dit is ook goed te combineren met andere thema’s relevant voor gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld een bouwopgave.

Zo wordt het Tygron Geodesign Platform ingezet voor stresstesten en klimaatadaptatie.

Stresstesten

“Ik was verbaasd hoeveel informatie je uit vrij beschikbare ‘big data’ kan halen. Doordat allerlei verschillende gegevens worden gebruikt, kun je het instrument inzetten voor vrijwel alle ingrepen in de fysieke leefomgeving. Wij gebruiken het voor wateroverlast en hittestress maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar verkeersstromen, geluidshinder, fijnstof, enzovoort. Dit maakt het mogelijk om integrale afwegingen te maken, breder dan alleen het waterdomein.”

Ruimtelijke Adaptatie

 

“Voor de modelberekening is voor de vier grote kernen Markelo, Holten, Bathmen en Neede en de kleine kern Rietmolen een omgevingsmodel opgebouwd. Met behulp van het Tygron Platform is relevante open data opgehaald en aangevuld met informatie over het rioolstelsel en het oppervlaktewaterstelsel. Vervolgens is voor een drietal extreme hoosbuien berekend waar wateroverlast optreedt en is de ernst ervan bepaald.”

Klimaatadaptatie

 

“De meerwaarde van het SALTO-model is dat het, naast de effecten op wateroverlast, ook berekent hoe groot het effect van mogelijke maatregelen is op zaken die de levenskwaliteit beïnvloeden, zoals hittestress en geluidsoverlast. Het aanleggen van waterbergende groene daken leidt bijvoorbeeld tot minder hittestress. Een waterdoorlatende weg kan leiden tot meer verkeersgeluid.”

 

“De kennis en ervaring met de klimaatstresstesten die mijn collega’s en ik de afgelopen jaren hebben opgebouwd, is nog steeds heel belangrijk, maar de manier waarop we advies geven heeft een nieuw jasje. We gebruiken bij Tauw nu namelijk de software van Tygron. Het interactieve en visuele deel van de software versterkt mijn advieswerkzaamheden.”

 

“Studenten worden uitgedaagd om samen te werken, te overleggen, te onderhandelen, problemen op te lossen, compromissen te sluiten en zo naar een optimaal resultaat voor alle partijen toe te werken. De maatregelen die de spelers nemen worden realtime en waarheidsgetrouw berekend aan de hand van modellen. Zo doen studenten kennis op van complexe processen.”