banner_home

Serious gaming

Serious gaming

De achterliggende technologie van het Tygron Platform is gebaseerd op multiplayer gaming technologie. Dit geeft u de mogelijkheid om rondom een ruimtelijke opgave een serious game te ontwikkelen, waarin u belanghebbenden een veilige omgeving biedt om in te experimenteren.

Breng belangenpartijen samen in een realistische virtuele 3D omgeving.

De procesbegeleider krijgt zo de kans om met de belanghebbende over de echte situatie in overleg te treden. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen; het schept ook inzicht in de doelstellingen, beperkingen en afhankelijkheden van anderen.

Daarmee vormt het platform een krachtig middel in het creëren van draagvlak en het zoeken naar realistische en gedragen oplossingen.

Zo wordt het Tygron Geodesign Platform ingezet voor serious gaming.

“Real-estate experts and affordable housing advocates in two towns gathered to play pretend with virtual plastic blocks. The convener—say, a government—feeds data on building heights and zoning codes and impacted wetlands and such into the software. A group of invited locals might test how, for example, a setback on a taller building affects views and other variables.”

Minister president Mark Rutte

“Zes jaar geleden speelde ik als student de Climategame van Delft en nu heb ik in de praktijk een rol gehad in het klimaatadvies voor de gemeente Delft en is de game als middel ingezet. Het was leuk om dit keer zelf te bepalen welke stakeholders onderdeel zijn van de serious game en wat de bijbehorende doelen en belangen zijn.”

“De Climategame daagt studenten uit om de gevolgen van klimaatverandering te beperken door het nemen van inrichtingsmaatregelen. Zij vervullen de rol van partijen die ook in de échte wereld moeten samenwerken: het waterschap, vastgoedbedrijven, de gemeente en Stichting Studentenhuisvesting. Studenten worden uitgedaagd om samen te werken, te overleggen, te onderhandelen, problemen op te lossen, compromissen te sluiten en zo naar een optimaal resultaat voor alle partijen toe te werken.”

“As the alternatives are explored, the plans can be adjusted in line with new insights or new developments. Throughout the sessions, the stakeholders gain a better understanding of their own and the other stakeholders’ roles. They negotiate and implement their plans and receive feedback on the effects.”