banner_provincies

Omgevingswet

Stel omgevingsplannen en -visies vast. Integraal afwegen op basis van data en realistische rekenmodellen. Organiseer participatie.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de wet worden 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld in één procedure. Dat scheelt tijd en geld en moet het makkelijker maken voor particulieren, bedrijven en lokale overheden om projecten te initiëren, toetsen en starten.

Het Tygron Platform maakt werken in de geest van de Omgevingswet op een toegankelijke en leuke manier nu al mogelijk. Doordat het Platform werkt met actuele openbare data en rekent aan de hand van geverifieerde rekenmodellen zijn de sessies niet alleen als oefening te gebruiken, maar ook al nu in te zetten in de praktijk.

Of het nou gaat om het opwekken van energie door bewoners, de uitbreiding van een bedrijventerrein, of de aanleg van een nieuwe weg, alle belanghebbenden in dit soort projecten krijgen bij het gebruik van het Tygron Platform direct feedback op hun plannen. Die plannen worden namelijk razendsnel doorgerekend en de resultaten direct getoond op een overzichtelijke 3D kaart. Hiermee hebben de belanghebbenden de informatie die ze nodig hebben om een inhoudelijke discussie te voeren en tot een gedragen besluit te komen. Helemaal zoals de Omgevingswet is bedoeld.

Zo wordt het Tygron Geodesign Platform ingezet voor de Omgevingswet

Minister president Mark Rutte

“Bij het digitaal toetsen van initiatieven in de fysieke leefomgeving is het werken in een 3D-omgeving, een onlosmakelijke methode om de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig af te wegen en de initiatieven te toetsen aan normen, richtlijnen en ambities van een gebied. Rho adviseurs maakt daarvoor gebruik van het Tygron Platform.”

“Voor het toepassen van de MKP geeft gebruik maken van een 3D model de verschillende stakeholders meer inzicht in de impact van de genomen beslissingen dan een 2D kaart. Ook voor gedetailleerde toetsing op bijvoorbeeld geluidsoverlast, luchtkwaliteit en wateroverlast, is betrouwbare en gedetailleerde 3D informatie nodig om deze ruimtelijke vraagstukken goed te kunnen berekenen.”

“De provincie Utrecht werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierbij werkt de provincie samen met Tauw aan de inzet van de interactieve tool Tygron Platform, dat op snelle en transparante wijze inzicht geeft in effecten op de fysieke leefomgeving. Dit versimpelt het proces om tot een goede Omgevingsvisie en milieueffectrapport (MER) te komen”.