banner_waterschappen

MER milieueffectrapport

Geeft snel en transparant inzicht in effecten van een nieuw plan op de fysieke leefomgeving.

Maak een interactief project op het Tygron Platform waarmee die op snelle en transparante wijze inzicht geeft in effecten op de fysieke leefomgeving. Dit versimpelt het proces om tot een goede Omgevingsvisie en milieueffectrapport (MER) te komen.

Zo wordt het Tygron Geodesign Platform ingezet voor MER milieueffectrapporten.

“De provincie maakt op gemeentelijk niveau gebruik van interactieve en digitale instrumenten om de effecten van nieuwe ontwikkelingen op de milieu-leefomgevingskwaliteit op basis van milieukwaliteitsprofielen inzichtelijk te maken.”

“De provincie Utrecht werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierbij werkt de provincie samen met Tauw aan de inzet van de interactieve tool Tygron Platform, die op snelle en transparante wijze inzicht geeft in effecten op de fysieke leefomgeving. Dit versimpelt het proces om tot een goede Omgevingsvisie en milieueffectrapport (MER) te komen.”