energiebedrijven_banner

Energietransitie

Belanghebbenden gaan zelf aan de slag met het duurzaam maken van de wijk.

Het Tygron Platform geeft versnelling aan de energietransitie.

Maak van een buurt of wijk een realistisch rekenmodel, op basis van (openbare) data. Afhankelijk van de gestelde opgave in de wijk, kunnen belanghebbenden in een 3D model van de wijk met elkaar op zoek naar oplossingen om de wijk duurzaam te maken. Of helemaal los van het gas te koppelen.

Het platform geeft stakeholders direct feedback op een aantal relevante belangen zoals CO2-reductie, kosten en leveringszekerheid. De interactieve simulaties laten duidelijk zien welke consequenties ieders acties hebben op het ontwerp, de individuele én de gezamenlijke business case. Zo kunnen stakeholders experimenteren met verschillende scenario’s voor individuele en collectieve opties in de wijk, denk aan wind, zon, elektra en warmte.

Het platform geeft iedereen inzicht in hoe groot de energieopgave is, wat de ruimtelijke impact is en welke rol iedereen hierin heeft. Het zorgt voor transparantie, vertrouwen, draagvlak en effectieve interactie tussen alle stakeholders, waardoor het hele proces soepel, snel en professioneel verloopt.

Zo wordt het Tygron Geodesign Platform ingezet voor energietransitie

“In Nederland is een energietransitie bezig waarbij wordt afgestapt van het gebruik van aardgas. Daarvoor heeft Alliander DGO in samenwerking met Tygron de applicatie OmOns ontwikkeld. OmOns is

een eenvoudig te gebruiken tool die bewoners in staat stelt besluitvorming over nieuwe en duurzamere energievoorziening mede vorm te geven.”

“In samenwerking met gemeente Zaanstad ontwikkelden Alliander en softwarebedrijf Tygron een slim en open energienet HEAT. Het is inmiddels zo ver ontwikkeld dat iedere Nederlandse wijk, dorp, gemeente of provincie met behulp van open data binnen tien minuten kan worden ingeladen. De investeringskosten liggen 10 tot 20 procent lager dan bij traditionele aanpak van de onderhandelingen.”

Alliander DGO | Heat

“Nu de energietransitie is ingezet en dat voor iedere Nederlander zichtbaar, tastbaar en merkbaar wordt, is het cruciaal om te weten welke rollen er zijn en welke belangen er spelen bij de overgang naar een duurzame energievoorziening. Door een constructieve dialoog met stakeholdergroepen zorgen we ervoor dat alle belangen een plaats krijgen in de energietransitie.”